วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

สถาบันพัฒนาฝีมือยุคดิจิทัล ออนไลน์-อีคอมเมิร์ซพร้อมอบรม

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค10 ลำปาง ชี้แนวโน้มคนสนใจฝึกอาชีพตลาดออนไลน์สูงขึ้น เตรียมแผนงานและหลักสูตรรองรับการเติบโตสังคมยุคดิจิทัล

ชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เผยว่า ตามภารกิจหน้าที่ของงานพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น เกี่ยวข้องกับ 3 ด้าน ด้านแรกคือ งานส่วนของการฝึกอาชีพ ทั้งในส่วนของการเตรียมพร้อมเข้าทำงาน  งานยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และงานฝึกอาชีพอิสระสำหรับกลุ่มที่อยากปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ๆ ส่วนงานที่สองคือ งานทดสอบและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกลุ่มสาขาอาชีพที่ต้องผ่านการรับรอง เช่น ช่างไฟฟ้า หรือ ผู้จบหลักสูตรสาขาอาชีพด้านงานบริการ ให้มีมาตรฐาน

ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ฝึกอาชีพในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เนื่องจากสังคมและตลาดแรงงานเปลี่ยนไป ทำให้ความต้องการฝึกทักษะอาชีพเปลี่ยนไปตามยุคสมัย พบว่าอาชีพด้านช่างต่างๆได้รับความสนใจน้อยมาก ส่วนหนึ่งเข้าศึกษากับสถาบันอาชีวะศึกษา แต่ก็พบว่ายังมีแรงงานด้านช่างส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านสถาบันการศึกษา แต่ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานในธุรกิจเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันถือว่าแรงงานสาขาช่างขาดแคลนค่อนข้างมาก เช่น ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ มีผู้สนใจเข้ามาเรียนกับทางสถาบันฯน้อยมาก ทั้งที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง แต่ค่านิยมในการทำงานของคนยุคนี้เปลี่ยนไป ชอบงานที่สบายมากกว่างานหนักหรือเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างงานช่าง

ส่วนงานฝึกอาชีพที่ยังคงมีการฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานต่อเนื่อง คืออาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิก ไม้ อาหาร และคนทำงานในเหมืองแร่ซึ่งรวมถึงงานเหมืองแร่ ซึ่งส่วนใหญ่ แรงงานที่ยังมีความต้องการพัฒนาทักษะและฝีมือจะเป็นกลุ่มที่ทำงานในโรงงานหรือ ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น โดยเฉพาะสาขาเซรามิก มีการอบรมพัฒนาอาชีพการทำเซรามิกในครัวเรือน และการรับจ้างงานนอกระบบ คือรับงานไปทำที่บ้าน และบางรายประกอบเป็นอาชีพอิสระที่บ้าน ซึ่งในอำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ มีผู้ฝึกอาชีพเซรามิกไปเพื่อทำงานอิสระโดยใช้พื้นที่เตาเผาส่วนกลางของชุมชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพเกษตรแปรรูป และงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  เช่น อาชีพอิสระเปิดร้านกาแฟ หรือทำงานในร้านกาแฟ และอาชีพนวดไทย ซึ่งในปี 2559 เปิดหลักสูตรหลายรุ่นมีผู้ฝึกอบรมอาชีพละไม่น้อยกว่า 100 คน

“หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพใหม่ๆ ในยุคนี้ มีผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างสูง เพระในยุคนี้เป็นยุคของตลาดออนไลน์ มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมการทำตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เราได้เชื่อมโยง และ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเป็นวิทยากรและเรามีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่จะดูแลงานส่งเสริมอาชีพด้านทักษะและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ เข้ามาจัดโปรแกรมฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของยุคดิจิทัล”

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1122 วันที่ 24-30 มีนาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์