วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดกว้างฟัง EHIA 'สุนทร' ร้องระงับ กฟผ.น้อมรับศาล

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 ที่ผ่านมา  นายสุนทร ใจแก้ว อดีต นายก อบต.สบป้าด พร้อมด้วยตัวแทนแกนนำในนามภาคประชาชน อ.แม่เมาะ รวม 11 คน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอระงับการทำประชาพิจารณ์ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เนื่องจากมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นจะต้องผ่านหลายกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.ได้กำหนดกำลังการผลิตอยู่ที่ 600 เมกกะวัตถ์ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น 655 เมกกะวัตถ์ ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA  ใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน แต่ปรากฏว่าได้มีการติดตั้งเครื่องจักรไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้มีจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

นอกจากนี้ตัวแทนแกนนำภาคประชาชน ยังได้ระบุว่า  การแสดงความคิดเห็นในเวที ค.1 มีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนในการแสดงความคิดเห็น หากไม่ลงทะเบียนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้  และการจำกัดเวลาเพียงคนละ 5 นาที  เท่ากับว่าช่วงเวลาที่จัดประชุม ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่เกิน 30 คน ขณะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 พันคน และประชากรแม่เมาะมีมากถึง 5 หมื่นคน ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน การยื่นคำร้องในครั้งนี้ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการจัดประชุมเรื่องนี้ออกไปก่อน  ซึ่งศาลได้มีการรับเรื่องไว้ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4 -7  จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบแรก (ค.1)  ในวันที่ 29 เม.ย.59 ตั้งแต่เวลา 08.00 –16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ EHIA ใหม่ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน  ส่วนกรณีมีผู้ร้องศาลปกครองนั้น การดำเนินการยังเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและกำหนดการที่ได้ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม กฟผ. พร้อมน้อมรับ หากศาลมีคำสั่งประการใดให้ดำเนินการ

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 08.00 –16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามที่มีผู้ขอแสดงความคิดเห็นไว้  โดยจัดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จากการเผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสื่อสารตามช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากราว 500-600 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนขอแสดงความคิดเห็นได้ที่หน้าสถานที่จัดงาน โดยจะมีการจับสลากลำดับการแสดงความคิดเห็นในเวลา 09.05 น. นอกจากนี้ หลังการจัดประชุมแล้วเสร็จ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายใน15 วัน อีก 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมลล์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ กฟผ. โดยความคิดเห็นทั้งหมด จะนำไปประกอบการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนต่อไป

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเคยได้รับความเห็นชอบมีกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ แต่จากผลการการประกวดราคาปรากฏว่า ได้โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งขนาด 655 เมกะวัตต์ ซึ่งแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพและควบคุมมลภาวะได้ดีขึ้น แต่กำลังผลิตติดตั้งที่เพิ่มขึ้นทำให้ กฟผ. ต้องจัดทำ EHIA ใหม่ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถก่อสร้างต่อไปได้ แต่การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จะต้องจัดทำ EHIA ใหม่ให้แล้วเสร็จ และขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประเด็นที่มีประชาชนบางส่วนได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการดำเนินการ จะมีผลต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้หรือไม่ โฆษก กฟผ. ชี้แจงว่า กฟผ. พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล

แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล การดำเนินงานจึงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่ กฟผ. บริษัทผู้จัดทำรายงาน และภาคส่วนต่าง ที่ได้มีการหารือและกำหนดการไว้แล้ว

ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 14 พ.ค.60

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1126 วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์