วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ติดกล้องต้องลดเบี้ยฯ

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เมื่อวันที่ 19 พค. 2560 มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 มีค. 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ผมสรุปให้ฟังตามนี้ครับ ขั้นตอนการขอส่วนลดเบี้ยประกัน กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มแจ้งการติดตั้งกล้องหน้ารถกับบริษัทประกันภัยที่เลือกใช้ โดยต้องระบุว่าติดตั้งกล้องหน้ารถอยู่ในตำแหน่งใด ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคาเท่าไร รวมถึงวันเวลาที่ติดตั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน และ ภาพถ่าย และลงลายมือชื่อรับทราบว่าจะติดต้้งกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รายละเอียดและเงื่อนไข – รถที่ติดตั้งกล้องทุกคันจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10 % ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันแต่ละบริษัท – ส่วนลดสามารถดูได้จากหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ได้ – รถที่ขอลดเบี้ยประกันภัยได้ ต้องติดตั้งกล้องและทำประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 3 มีค. 2560 เป็นต้นไป – ติดตั้งกล้องได้ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ไม่มีกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และราคาของกล้อง แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน – บริษัทประกันภัย สามารถใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ – ติดตั้งกล้องมากกว่า 1 ตัว ก็ได้ส่วนลดเท่ากันครับ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1130 วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์