วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชูมือแจ้คอนยกแรก สกัดเหมืองลิกไนต์

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

จากกรณีที่ชาวบ้านแจ้คอน หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ออกมาแสดงเจตนารมณ์ คัดค้านทำประชาคมของ บริษัท ทวีทรัพย์ลานนา จำกัด และบริษัท กรีนซีเมนต์ จำกัด  ตามคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอที่ 2/2553 และคำขอที่ 3/2553  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  โดยการติดตั้งป้ายพื้นที่ดำ “ชาวแจ้คอนรวมพลัง ไม่เอาเหมืองแร่”  ตั้งแต่ทางเข้า ต.ทุ่งผึ้ง ไปจนถึงด้านในหมู่บ้านโดยรอบ   เนื่องจากชาวบ้านมีข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงมีการขอประชุมประชาคมวันที่ 24 ก.ค. 60 อีก ทั้งที่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.59  ได้มีการประชุมประชาคมไปแล้วครั้งหนึ่ง และชาวบ้านยกมือไม่เห็นชอบในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ดังกล่าว 

ในเรื่องนี้ ทางนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้ทำหนังสือเรื่องการขอจัดทำประชาคมคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน ส่งไปยังบริษัท  โดยอ้างถึงหนังสือที่ทางบริษัทส่งกับกำนันตำบลทุ่งผึ้ง เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา เรื่อง ขอทำประชาคมคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอที่ 2/2553 และคำขอที่ 3/2553  ในวันที่ 24 ก.ค.60   ซึ่งเนื้อความในหนังสือได้กล่าวถึงระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตรการต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ.2558 ข้อ 14(4)  ได้กำหนดให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาลที่ตั้งคำขอประทานบัตร เพื่อขอความเห็นการขอประทานบัตร  พร้อมแนบแบบรายงานที่ 1 เรื่องรับฟังการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร่ และแบบรายงานที่ 2 เรื่องรายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ ตามแบบท้ายระเบียบนี้   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาล จึงจะส่งคำขอประทานบัตร พร้อมแนบรายงานที่ 1 ให้ผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งคำขอประทานบัตร ดำเนินการจัดประชุมรับการชี้แจงการดำเนินโครงการทำเหมืองแร่เป็นรายหมู่บ้าน  เมื่อผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรายงานประชุมตามแบบรายงานที่ 1 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณา  

ดังนั้น การที่บริษัทฯได้แจ้งให้เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการทำเหมืองแร่ของบริษัทฯนั้น ไม่เป็นไม่ตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งไม่สามารถจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการทำเหมืองแร่ของบริษัทฯได้ 

ต่อมาวันที่ 20 ก.ค. 60  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทวีทรัพย์ ลานนา จำกัด  ได้แจ้งหนังสือมายังกำนันตำบลทุ่งผึ้ง ขอเลื่อนการทำประชาคมการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน   โดยให้เหตุผลว่าเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทว่า การออกหนังสือไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงไม่สามารถจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงการทำเหมืองแร่ของบริษัท กรีนซีเมนต์ จำกัด และบริษัท ทวีทรัพย์ลานนา จำกัด ได้  จึงขอเลื่อนการทำประชาคมในครั้งนี้ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

ด้านนายสุรชัย ต่อสู้   ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรักษ์ทุ่งผึ้ง กล่าวว่า แม้ว่าทางบริษัทจะแจ้งเลื่อนการทำประชาคมออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ชาวบ้านก็ยังคงติดตามข่าวสารและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด  ซึ่งคากว่าการประชาคมน่าจะดำเนินการอีกครั้งหลังจาก พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
             
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1139 วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์