วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยกเครื่องทัวร์ลำปาง ดึงนักท่องเที่ยว 'ตัวจริง'

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

อบจ.ลำปาง ร่วมขับเคลื่อนงานท่องเที่ยว จับมือ ททท.สำนักงานลำปาง ประชุมหารือแผนการตลาดการท่องเที่ยวและกิจกรรมโครงการปีงบฯ 2561

นายอนันต์ สีแดง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง เผยกับหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ว่าจากการประชุม หารือแผนการตลาดการท่องเที่ยวและกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  ที่ อบจ.ลำปาง เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี  นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  และ ผู้บริหารคณะกรรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอให้บรรจุแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของแต่ละอำเภอ บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวลำปางเพิ่มเติม เช่น วัดดอยพระฌาณ วัดพระธาตุผาแดง งานบวงสรวงพญาคำลือ อ.แจ้ห่ม วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ ที่มีสะพานขัวแตะเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว

“จากตัวเลขด้านการท่องเที่ยวลำปางปีที่ผ่านมา มีการเติบโตในภาพรวมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะโตขึ้นอีกมาก  แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2561 ของ ททท. กรกฎาคม2560 จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงานด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านงบประมาณ และเนื้องาน ที่ผ่านมาผมมองว่า การท่องเที่ยวลำปางมีจุดขายเยอะมาก แต่ยังทำงานแบบทำกันเอง ขาดความร่วมมือ บางกิจกรรมหรืออีเว้นก็เหมือนจัดกันเองดูกันเองในท้องถิ่น แต่นักท่องเที่ยวตัวจริง จากต่างถิ่นไม่ได้เข้ามาเที่ยวจับจ่าย นำรายได้เข้าสู่ชุมชนนั้นอย่างแท้จริง ประการสำคัญคือ งานบางโปรแกรมไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ขาดโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐภาครัฐเองที่มีงบประมาณ ก็ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณ  เช่นเดียวกับ อบจ.ซึ่งมีงบประมาณพัฒนาอยู่ในมือ แล้วบรรจุงบประมาณไว้สำหรับการพัฒนาท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่น่ายินดี ขณะที่ องค์กรภาคเอกชนบางส่วนได้เข้ามาร่วมแผนบูรณาการนี้เช่น  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ กลุ่มท่องเที่ยวงาวแต่ก็ยังมี องค์กรเอกชนจาก หอการค้าลำปาง และสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือของลำปาง เป็นทีมที่เข้มแข็ง

นายอนันต์ กล่าวว่า ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ กำลังจะเข้ามาทำงาน ทาง ททท.ก็ต้องรวบรวมแผน ทั้งหมดนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ลำปางได้ร่วมบูรณาการกัน และให้เข้าใจร่วมกันว่า ททท.มีหน้าที่ส่งเสริมการตลาด และการขายโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศนำเงินมาจับจ่ายในแหล่งท่องเที่ยวที่เราบรรจุไว้ในโปรแกรม ทั้ง 12 เดือน ในแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีอัตลักษณ์ มีจุดขายที่น่าสนใจคือ งานประวัติศาสตร์ขัวหลวงรัษฎา ซึ่งหากทำอย่างจริงจัง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาย้อนยุคได้น่าสนใจไม่แพ้ จังหวัดกาญจนบุรี หรือในภาคกลาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมก็ยังพูดถึงเรื่อง การดูแลจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หลายๆแห่งให้มีความพร้อมรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในฤดูหนาวนี้ เช่น ที่ สะพานขัวแตะ วัดพระธาตุสันดอน ควรให้หน่วยงานรัฐลงไปช่วยดูเรื่องให้มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย และมีร้านค้า บริการนักท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยว

รายงานข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ระบุว่า บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งขณะนี้จะซื้อรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อเข้าไปเสริมหรือสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมนอกสถานที่ ในปีนี้ อบจ.ลำปาง ยังสามารถจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ได้สูงขึ้น ก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาหรือสนับสนุนงานด้านท่องเที่ยวได้ และในเร็ว ๆ นี้ก็ยังได้บูรณาการร่วมกับชุมชนบ่อแฮ้วในการที่จะพัฒนาหรือดูแลสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้มีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ได้เข้าไปสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ เช่น สร้างถนนเข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือแม้กระทั้งการทำถนนเข้าเส้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร ฯลฯ

โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระบุว่าต่อจากนี้ไป อบจ.จะเข้ามาสนับสนุนงานด้านท่องเที่ยวให้มากขึ้นและจะตั้งคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1140 วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2560)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์