วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ค.3 ฟังความรอบข้าง

จำนวนผู้เข้าชม

ารเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA ครั้งที่ 3 หรือ ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 เป็นขั้นตอนแรกๆ ก่อนที่ กฟผ.จะได้รับการอนุมัติให้ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน

แปลว่าจากนี้ กฟผ.ยังมีภาระการพิสูจน์ เพื่อการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าใหม่ อย่างชัดเจน โปร่งใส อีกหลายขั้นตอน และจะต้องไม่มีคำถามแม้สักคำถามหนึ่ง

ความคิดเห็นของชาวบ้านนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง หากพวกเขาเข้าใจว่า นี่เป็นผลประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นการสร้างหลักประกันการใช้พลังงานในอนาคต ไม่ใช่เงื่อนไขแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของกลุ่มคนคณะใด คณะหนึ่ง ค.3 ก็จะเป็นเวทีที่ชาวบ้านจะพูดในสิ่งที่เขาคิด จะถามในสิ่งที่เขาห่วงใย ด้วยเหตุ ด้วยผลได้

ค.3 คือผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ ค.3 ไม่ใช่เงินกองทุน ไม่ใช่เงินที่ กฟผ.จะต้องให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แม้กระทั่งเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งเป็นคนละเรื่อง คนละประเด็นกับ ค.3 ฉะนั้น จะต้องแยกแยะให้ชัดเจน ถ้าจะค้าน ค.3 ค้านด้วยเหตุใด ที่เป็นผลกระทบโดยตรงจาก ค.3

เรื่องเงินกองทุนไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ต้องชำระสะสางกันอีกประเด็นหนึ่ง หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปแล้วว่า การรั่วไหล การสูญหาย การได้ผลงานจากการใช้เงินกองทุนที่ไม่คุ้มค่า มีใครเกี่ยวข้องบ้าง และมีใครมีส่วนในการทุจริต คอรัปชั่นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการคอรัปชั่นทางตรง หรือคอรัปชั่นตามน้ำก็ตาม

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกลุ่มคนราว 100 คน มีนักเรียนในเครื่องแบบจำนวนหนึ่ง มาชุมนุมกันและยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้เลื่อนการประชุม ค.3 ออกไป  เนื่องจากยังไม่มีการชี้แจงผลกระทบที่ชัดเจนจากโครงการ

พวกเขาอธิบายว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ชะลอเงินบริจาคปีละ 30 ล้าน ที่เคยให้กับสมาคมพัฒนาแม่เมาะ โดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหา เช่น เด็กจะไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป รวมถึงงบสนับสนุนกิจกรรมหลายอย่างก็ถูกตัดไปด้วย

เงินบริจาค ให้สมาคมพัฒนาแม่เมาะ น่าจะเป็นดุลพินิจของ ผู้บริหารกฟผ. มิใช่ข้อบังคับที่จะต้องให้องค์กรใดอย่างถาวร หากเขาประเมินผลแล้วว่า เงินที่ให้ไปกับสิ่งที่ได้ตอบแทนมาในเชิงการพัฒนาสังคมไม่คุ้มค่า หรือยังไม่ถึงเวลาที่ กฟผ.จะบริจาคเงิน เป็นประเพณีประจำปี ที่คนรับเคยตัว จนสำคัญผิดว่าเป็นหน้าที่ของ กฟผ.

ทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องอย่างใด กับ ค.3 ??

ในเวลาที่มีการคัดค้าน ค.3 ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งหลายพันคนรวมตัวกันสนับสนุน ค.3

กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มรักแม่เมาะ ประกอบด้วยตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ประมาณ 2,000 คนได้ ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ รวมทั้งสนับสนุน ค.3

ค.3 จึงมีทั้งกลุ่มคนที่ค้าน และสนับสนุน  ซึ่ง กฟผ.ก็มีหน้าที่ที่ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายหากแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้คนเข้าใจและเรียนรู้ที่จะแยกแยะเหตุผลได้ กฟผ.ก็คงมีความเข้าใจว่า พวกเขาควรจะฟังใคร และไม่ฟังใครด้วยเหตุผลใด โดยเฉพาะเหตุผลเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว

บนเวที ค.3 อาจมีความคิดเห็น อาจมีข้อสังเกต ที่ไม่ได้มีเงื่อนไขผูกพันกับผลประโยชน์ หรืออีกนัยหนึ่งคือความเห็นบริสุทธิ์ ในประเด็นที่ กฟผ.อาจมองข้ามไป กฟผ.ก็ต้องอธิบาย ต้องให้คำตอบในความห่วงใยเหล่านั้น

การล้มกระดาน ค.3 อาจเป็นความตั้งใจแฝงของคนบางคน แต่หากคนบางคนนั้นอธิบายอย่างคนที่มีอารยะได้ มีเหตุมีผลชัดเจน ก็น่ารับฟัง แต่ถ้าคิดล้มกระดาน ค.3 ด้วยความสำคัญผิดในอำนาจอิทธิพลที่ไม่มีอยู่จริง คำตอบจะมาถึงในไม่ช้า


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 - 28 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์