วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

เสนอผู้ว่าฯรื้อกองทุนบิ๊กแม่เมาะชี้ประเมินมีปัญหา

จำนวนผู้เข้าชม .

ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ เตรียมเสนอผู้ว่าฯใหม่ ทบทวนบริหารจัดการกองทุนไฟฟ้า สร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน  ขอมีส่วนร่วม ตรวจสอบ รับรอง มีตัวชี้วัดชัดเจน ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ขณะที่พ่อเมืองใหม่ ขอ”ลานนาโพสต์” ย้อนหลัง ศึกษาปัญหาลำปาง ก่อนรับตำแหน่ง

ปัญหาการจัดการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งมีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 3,800 โครงการ วงเงินเกือบ 2,000 ล้านบาท ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การอนุมัติและการใช้จ่ายเงินในหลายโครงการมีความไม่โปร่งใส ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นประธานกองทุนโดยตำแหน่ง ก็ดูเหมือนปล่อยปละละเลย และไม่เอาจริงเอาจัง ในการบริหารกองทุนให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งผู้ว่าฯคนปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความพยายามในหลายส่วนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเพื่อให้เงินกองทุนได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน ประโยชน์สาธารณะตามวัตถุประสงค์

นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผย “ลานนาโพสต์” ถึงปัญหาการบริหารจัดการกองทุนว่า เขาต้องการให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมาย และการดำเนินการกองทุน ซึ่งที่ผ่านมา ประชาชนมีส่วนรับรู้น้อย ในบางโครงการก็ไม่มีคำตอบชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประชาชนได้ประโยชน์ หรือไม่ อย่างไร มีใครรับผิดชอบ เช่น โครงการขุดบ่อน้ำ บางครั้งอาจขุดบ่อ ในจุดที่ใกล้เคียงกับบ่อน้ำที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความสูญเปล่า จึงมีแนวคิดว่า จะเสนอให้นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ ในฐานะประธานกองทุน ได้ทบทวนการบริหารและขอมีส่วนร่วมในการวางระบบตรวจสอบด้วย

นายบรรพต กล่าวว่า ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการกองทุน ตั้งแต่ปี 2555-2560 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนกว่า 2 พันโครงการ มีเงินกองทุนตำบลละ 60 ล้านบาท คำถามคือ มีสิ่งใดที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับ การดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โครงการเดียว ใช้เงินเพียง 273 ล้านบาท ก็สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการจัดการโรงไฟฟ้าและด้านอื่นๆ เป็นที่ยอมรับ แม้แต่โรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาวก็ยังมีผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ไปทำงานจำนวนมาก เนื่องจากครู อาจารย์ผู้สอนไปรับงานดำเนินการโรงไฟฟ้าหงสา

ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เสนอให้ตัวแทนโรงไฟฟ้า เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนด้วย เพื่อประสิทธิภาพของกองทุน และป้องกันการรั่วไหล

 “เราอยากขอเป็นคนร่วมตรวจสอบด้วย มีการประเมิน ที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา  ไม่มีโครงการซ้ำซ้อน  มีความชัดเจนในประโยชน์ของกองทุน และผู้รับผิดชอบ”

นายบรรพตกล่าวและว่า การบริหารและประเมินกองทุน ที่อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) ไม่เพียงพอและอาจไม่ทันเกม อีกทั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ก็ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนเลย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอให้ทบทวน การบริหาร และการใช้จ่ายเงินกองทุน ซึ่งมีทั้งที่มีประโยชน์กับท้องถิ่น และที่สูญเปล่า

มีรายงานว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ ซึ่งจะมีอายุราชการในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ได้เตรียมศึกษาหาข้อมูลก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งนี้เต็มตัว โดยได้ขอหนังสือพิมพ์ “ลานนาโพสต์” ย้อนหลัง ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งก่อนที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ด้วย 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1145 วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์