วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยุบรวม อบต.วังเหนือ นายกฯรับพ้นสภาพ

จำนวนผู้เข้าชม .

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 270 ง  ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือกับเทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็นเทศบาลตำบลวังเหนือ    

ด้วยองค์การบริหารส่นตำบลวังเหนือมีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน สมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือกับเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 41 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ โดยให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ที่ยุบรวมไปเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 เป็นต้นไป ลงนามเมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 

โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชูศักดิ์ เสโลห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เปิดเผยว่า  อบต.วังเหนือ ดูแลพื้นที่อยู่ 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรอยู่ 2,000 คน โดยประมาณ   ปัจจุบันมีทีมผู้บริหาร 4 คน  สภา อบต. 12 คน  พนักงานส่วนตำบล 8 คน พนักงานจ้างกรณีพิเศษ 2 คน  ซึ่งการยุบรวบ อบต.วังเหนือนั้น จะเป็นผลให้นายก อบต. รองนายก อบต. รวมไปถึงสภา อบต.พ้นสภาพลง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนพนักงาน อบต.ทั้งหมดนั้นจะมีการโยกย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่เทศบาลตำบลวังเหนือแทน   ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อพนักงานแต่อย่างใด

นายก อบต.วังเหนือ กล่าวว่า การยุบรวม อบต.เข้ากับเทศบาลนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากพื้นที่ของ อบต.วังเหนือ ดูแลอยู่เพียง 6 หมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐก็ไม่ได้มาก  หากยุบรวมแล้วทางเทศบาลก็จะได้รับงบจัดสรรจากรัฐเพิ่มขึ้น นำไปดูแลชาวบ้านให้ทั่วถึงมากขึ้น

“โดยส่วนตัวแล้วตนก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร เพราะตอนนี้ก็รักษาการนายก อบต.มาปีกว่าแล้วตามคำสั่ง คสช.  หลังจากนี้ก็คงจะพักผ่อนและดูแลครอบครัวต่อไป ส่วนในอนาคตจะลงเลือกตั้งอีกหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไร คงต้องรอความชัดเจนก่อน ”  นายชูศักดิ์ กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1154 วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์