วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชี้ขาด 'เถ้าลอย' 25 ธ.ค. บอร์ดใหญ่ฟันธง กำนัน - ผญ.จี้หยุดขาย

จำนวนผู้เข้าชม .

จากที่ได้มีการออกหนังสือแถลงการณ์ด่าน จากสมาชิก สร.กฟผ.และผู้ปฏิบัติงาน ขอให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหว เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้มาขอใช้ประโยชน์จากวัสดุผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ เช่น หินคลุก เถ้าลอย  ซึ่ง กฟผ.ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบราชการ อาจจะมีความเคลื่อนไหวทำการปิดทางเข้าออกที่ลานจอดรถขี้เถ้า และกดดันไล่ผู้บริหาร กฟผ. ให้ออกจากพื้นที่   

ทั้งนี้ จากรายงานข่าวทราบว่า ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ ได้มีข้อเรียกร้องให้ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการตามข้อตกลง 3 ข้อด้วยกัน ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้เมื่อปี 59 ที่ผ่านมา คือ  การสนับสนุนงบประมาณตำบลละ 5 ล้าน บาท  การขอใช้เศษหินที่ กฟผ.ไม่ใช่แล้ว มาใช้ประโยชน์ และการขอขี้เถ้าลอยที่ กฟผ.นำทิ้งในช่วง 7 วันอันตราย  รวมทั้งการมอบผลประโยชน์ 30 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ชมรมผู้ใหญ่บ้านนำไปบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่

ในเรื่องดังกล่าว ได้มีการประชุมพูดคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง อ.แม่เมาะ  ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  กฟผ.แม่เมาะ  ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 ว่า กฟผ.แม่เมาะได้มีการขออนุมัติงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาทไว้แล้ว  ในส่วนของหินคลุกนั้น เป็นอำนาจของผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ซึ่งจะต้องประสานและตกลงกัน  และขี้เถ้าลอย บอร์ด กฟผ.ได้มีข้อสังเกตว่า ให้กลับมาทบทวนและมีการดำเนินการที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้คนแม่เมาะมีรายได้ยั่งยืน มีประโยชน์มากกว่าการนำเถ้าลอยไปขายเท่านั้น

โดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระบุว่า ขอให้พิจารณาในช่วง 7 วันอันตราย หรือวันหยุดติดต่อกันหลายวันก่อน ซึ่งทางบริษัทรับซื้อเถ้าลอยจะไม่มีรถมาขนขี้เถ้าลอย และทาง กฟผ.จะต้องนำเถ้าลอยไปทิ้ง ทางชมรมฯจะขอเถ้าลอยในส่วนนี้ไปบริหารจัดการเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง    สำหรับเงินสนับสนุน 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ดำเนินการทำเอกสารรองรับตามที่บอร์ด กฟผ.ต้องการไปจนกว่าจะสำเร็จ โดยมีข้อแม้ว่าหากทางบอร์ด กฟผ.จะให้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนขี้เถ้าลอยให้ชมรมนำไปทำผลิตภัณฑ์นั้นไม่เอา เนื่องจากทำให้แต่ละเดือนมีรายได้ไม่มาก แต่ต้องการให้ กฟผ.สนับสนุนรายได้ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ชมรมมีการจัดทำโครงการรองรับ และจัดสรรเงินมาให้ชุมชนนำไปดำเนินการได้เลย  ซึ่งข้อตกลงจะได้มีการรายงานให้ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะทราบ เพื่อนำเสนอบอร์ดพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งต่อมายังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ทำหนังสือให้ทาง กฟผ.หยุดการขนย้ายเถ้าลอยออกจากพื้นที่ จนกว่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา  ที่ศาลาประชาคม อ.แม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ นำโดยนายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะนายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะประธาน ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 32 กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง และ ผู้นำชุมชนจาก 5 ตำบลอำเภอแม่เมาะ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปแนวทางการซื้อวัตถุพลอยได้(เถ้าลอย) จาก กฟผ.แม่เมาะ โดยวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ในราคาพิเศษ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่คืนรายได้และการพัฒนาสู่ชุมชน ตลอดจนสวัสดิการสังคม เช่น การเยียวยารักษาผู้ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกขนส่งเถ้าลอยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ  

.โดยการประชุม นายอำเภอแม่เมาะ ได้เสนอแนะให้การตั้งวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ตลอดจนไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อสรุปข้อเสนออีกครั้งในวันที่ 8 ธ.ค.60

นายธรรมการ ชุมศรี  ส.อบจ.เขต 2 อ.แม่เมาะ  ผู้แทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ทาง กฟผ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางชมรมผู้ใหญ่บ้านมา 1  ปี แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้สักข้อ และผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ทางชมรมฯจึงได้มีการทำหนังสือถึง กฟผ.ขอให้หยุดการขนย้ายเถ้าลอยไปแล้ว เนื่องจาก กฟผ.ไม่ทำตามข้อตกลง  ส่วนกรณีการขอสนับสนุน 30 เปอร์เซ็นต์นั้น ทางชมรมฯได้ขอให้ กฟผ.จำหน่ายเถ้าลอยแบ่งให้ชมรมฯ โดยมีส่วนลดจากเดิมลง 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ทางชมรมฯไปบริหารจัดการเอง ซึ่งจะได้กำไรจากส่วนต่างจากราคาที่ลดลง  ส่วนเถ้าลอยอีก 70 เปอร์เซ็นต์ก็ให้ กฟผ.จำหน่ายตามปกติ  และขอเถ้าลอยในช่วง 7 วันอันตรายให้กับทางชมรมฯไปบริหารจัดการเอง  ซึ่งทางชมรมฯขอคำตอบในวันที่ 8 ธ.ค.60 นี้  แต่ทาง กฟผ.ได้ขอขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 60  ทางชมรมฯ จึงจะมีการประชุมวางแผนกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แหล่งข่าวระบุว่า  ในช่วง 7 วันอันตราย ทุกช่วงเทศกาลนั้น ทาง กฟผ.แม่เมาะได้ให้ความร่วมมือในการหยุดวิ่งรถขนขี่เถ้าลอยบนทางหลวง ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอเถ้าลอยในช่วง 7 วันในการบริหาร และจะขนย้ายเอง   ซึ่งจะอยู่ 1.1 แสนตัน  ปัญหาคือว่าจะนำรถที่ไหนมาทำการขนส่งเนื่องจากการขนเถ้าลอยนั้นต้องใช้รถแบบปิด ในช่วงวันดังกล่าวจะไม่มีรถวิ่งเลย เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถสรุปกันได้ ส่วนเรื่องการขอสนับสนุน 30 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน เบื้องต้นทางผู้บริหารได้ท้วงติงว่า  ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ แต่เป็นการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง เหมือนเป็นการหักหัวคิว จึงต้องเสนอทางบอร์ด กฟผ.พิจารณา

ส่วนงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาทนั้น ได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างการหาแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน อีกกรณีคือการขอเศษหิน ที่ผ่านมา กฟผ.ให้มาโดยตลอด แต่จะให้เพื่อสาธารณะประโยชน์เท่านั้น แต่ที่มีปัญหาอาจเนื่องจากช่วงที่ กฟผ.ขนส่งหินไปให้นั้น ทางชาวบ้านขอให้นำไปเทในจุดนั้นจุดนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งทาง กฟผ.ไม่สามารถให้ได้ จึงมีการพูดกันว่าไม่ได้รับการสนับสนุนหินดังกล่าว

ทั้งนี้  ทางคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กฟผ. ซึ่งมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  เป็นประธานกรรมการฯ จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อชี้ขาดในวันที่ 25 ธ.ค.60 นี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1158 วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์