วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub  เนื้อที่ 500 ไร่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและกระจายสินค้าทางบก ในพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) นายศรีโรจน์ 
นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการสร้างศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางบกของภาคเหนือ Land Logistics Hub ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ระบุว่าพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสมสำหรับการสร้าง Land Logistics Hub บนเนื้อที่ของกรมธนารักษ์ จำนวน 500 ไร่ บริเวณโรงงานน้ำตาลอำเภอเกาะคา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) จังหวัดลำปางจึงได้เร่งผลักดันการสร้าง Land Logistics Hub ดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ซึ่งหากสามารถดำเนินการสร้าง Land Logistics Hub ได้สำเร็จ จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมเป็นอย่างมาก ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ จะมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิ่มขึ้น 1 – 5% ในปีแรก เกิดการจ้างงานภาคโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 5% และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจังหวัดลำปาง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 4.1% โดยคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน Land Logistics Hub ในอนาคตอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าเริ่มต้นประมาณ 12.4 ล้านบาท 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1162 วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2561)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์