วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์เซรามิกเตรียมจัดงานใหญ่ ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก เตรียมงานใหญ่ จัดงานอุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยี และสินค้าเซรามิกอุตสาหกรรมหลากหลายในงานเดียว

ทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง เผยว่า  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม Industry Transformation Center : ITC และเปิดนิทรรศการวิชาการ “อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 : Ceramic Industry 4.0” ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก และศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิก จังหวัดลำปางโยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นงานวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสัมมนาวิชาการเซรามิก  และร้านจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าธงฟ้าโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง และสินค้าโอทอปโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 

ในส่วนของนิทรรศการจะมีผลงานเซรามิกของกลุ่มสหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง กลุ่มลำปางเซรามิกครัสเตอร์  นิทรรศการงานปั้น งานศิลปะ และแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่น  ไปจนถึงผลงานของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลาย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 หมู่บ้าน คือบ้านเกาะคา แม่ออนใต้ น้ำเกี๊ยน และลุ่มน้ำปาย และนิทรรศการ ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่น่าสนใจเช่น เครื่องบดกาแฟ เครื่องคว้านผลไม้ โดยสมาคมเซรามิกส์ไทย อุปกรณ์เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ การดูผลการทำงานหน้าเตาเผาผ่านแอพลิเคชั่น มือถือ และเทคโนโลยีอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมเช่นนาโนบลอค หุ่นถุงมือยาง เครื่องอบสติกเกอร์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ โดย TCDC เชียงใหม่ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การจับคู่ธุรกิจ (Matching

งาน “อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 ครั้งนี้ถือเป็นงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมทั่วไปมาไว้ในงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมตามยุคสมัย ซึ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทั้งด้านผลิตภัณฑ์การตลาด  และด้านการโลจิสติกส์  เพราะนอกจากการจัดแสดงใช้ชมนิทรรศการแล้ว ยังมีสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ อาทิ การทำตลาดออนไลน์ ในวันที่ 19 ก.พ. 60 สัมมนาด้านการขนส่ง และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Global Value Chain Trend  2018 ในวันที่ 20 ก.พ. 60 ซึ่งล้วนแต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับทิศทางการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจยุค 4.0  

ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยว่า ในงานดังกล่าว สภาเกษตรแห่งชาติจังหวัดลำปางก็มีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่นิทรรศการเกี่ยวพันธุ์ “ไผ่” ทั้งในแง่ของการเกษตรคือปลูกขยายพันธ์ การนำไผ่มาแปรรูป เชิงอุตสาหกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านปัจจัยสี่ คือ อาหาร ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ในบ้าน และพลังงานถ่านที่ได้จากไผ่ เป็นต้น

“หลังจากที่เราทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไผ่ และการนำไผ่แปรรูป ทั้งมีการฝึกอบรมทำไผ่เพื่อการก่อสร้างมาตลอด2ปี  ได้รับความสนใจจาเกษตรกรที่หันมาปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจในลำปางจำนวนมาก ทั้งนี้เราจึงขยายบทบาทที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านข้อมูลและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพ นำความรู้ด้านการแปรรูปไผ่ ทั้งแบบในครัวเรือนไปจนถึงเชิงอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสมกับวิถีดั้งเดิมของการใช้ไม้ไผ่มาทำประโยชน์เป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนที่ลดการทำลายป่าให้มากขึ้นตามวะระไผ่แห่งชาติ ที่ทำร่วมกันทั้งประเทศ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1165 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์