วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปปท.เขต5 ลุยเงินคนจน โกงทุกอำเภอ ยื่น ปปท.กลาง ตั้งอนุกรรมการไต่สวน

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ป.ป.ท.เขต 5 ไล่บี้การใช้จ่ายเงินคนจน จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ พบผิดปกติเกือบทุกแห่ง แม้จะได้รับเงินแต่ใช้ผิดวัตถุประสงค์  เตรียมยื่นเรื่องถึง ป.ป.ท.กลาง ขอตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ลงเจาะลึกในพื้นที่อีกครั้ง

หลังจากที่ ป.ป.ท.เขต 5 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ  โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว 2 จังหวัดคือ เชียงใหม่ กับน่าน และอยู่ในระหว่างรายงานผลเข้าข่ายการกระทำผิดอีก 3 จังหวัด คือ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย เป็นความผิดในเรื่องการจ่ายเงินไม่ครบ และบางแห่งไม่ได้รับเงิน  ซึ่งที่ จ.ลำปาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครึ่งหนึ่งเมื่อวันที่ 27-29 ก.พ.61 ที่ผ่านมา  แต่ไม่สามารถตรวจสอบครอบคลุมได้ทั้งหมด 13 อำเภอ ทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 5 นำโดย นางกนกวลี ปราบพุฒซา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ พร้อมชุดปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ จ.ลำพูน  และ จ.ลำปาง อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 และ วันที่ 13-15 มี.ค.61  โดยตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 49 ราย พบว่า ได้รับเงินจำนวน 34  ราย ไม่ได้รับเงิน จำนวน 14  ราย และได้รับเงินไม่ครบถ้วน จำนวน 1 ราย

จากการลงพื้นที่ จ.ลำพูน ตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 19 ราย ได้รับเงิน 12 ราย และไม่ได้รับเงินจำนวน 7  ราย คือ อำเภอเวียงหนองล่อง  ตำบลวังผาง  จำนวน 9 ราย ได้รับเงิน 5 ราย และไม่ได้รับเงิน 4 ราย อำเภอเมืองลำพูน ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 2 ราย ได้รับเงิน 1 ราย และไม่ได้รับเงิน 1 ราย อำเภอป่าซาง ตำบลมะกอก จำนวน 3 ราย ได้รับเงินทั้งหมด และ อำเภอลี้  ตำบลแม่ลาน จำนวน 5 ราย ได้รับเงิน 3 ราย และไม่ได้รับเงิน 2 ราย

สำหรับ จ.ลำปาง ตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 30  ราย ได้รับเงิน 22 ราย, ไม่ได้รับเงินจำนวน 7 ราย และได้รับเงินไม่ครบ จำนวน 1 ราย  คือ  อำเภอแม่ทะ ตำบลดอนไฟ จำนวน 11 ราย ได้รับเงินทั้งหมดอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ จำนวน 2 ราย ไม่ได้รับเงินทั้งหมด, อำเภอเถิน  ตำบลล้อมแรด ไม่ได้รับเงิน จำนวน 1 ราย  ตำบลแม่ปะ ไม่ได้รับเงิน จำนวน 2  ราย, อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา จำนวน 2ราย ไม่ได้รับเงินทั้งหมด, อำเภอสบปราบ ตำบลแม่กัวะ ได้รับเงินทั้งหมด จำนวน 3 ราย, อำเภอแจ้ห่ม 

ตำบลวิเชตนคร จำนวน 2 ราย ได้รับเงินทั้งหมด ตำบลแม่สุก จำนวน 1  ราย ได้รับเงิน ตำบลปงดอน จำนวน 1 ราย ได้รับเงินไม่ครบ  และ อำเภองาว ตำบลบ้านอ้อน จำนวน 5 ราย ได้รับเงินทั้งหมด

นางกนกวลี ปราบพุฒซา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ใน จ.ลำปาง พบว่ามีมูลส่อไปในทางทุจริตเกือบทุกอำเภอ ถึงแม้ว่าจะมีบางพื้นที่ชาวบ้านได้รับเงินครบ แต่ก็พบว่าวัตถุประสงค์ไม่ตรงไปตามระเบียบ คนที่ได้รับเงินไม่ใช่ผู้ไร้ที่พึ่งอย่างแท้จริง เช่น กรณีที่ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ พบการใช้จ่ายเงินให้กลับกลุ่มแม่บ้านนำไปทำดอกไม้ประดิษฐ์ขาย  ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าทำความผิดในเรื่องใด  ซึ่งจะต้องให้คณะอนุกรรมการเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

นางกนกวลี กล่าวอีกว่า  สำหรับ จ.ลำปาง อาจจะไม่พบเคสใหญ่ เนื่องจากงบประมาณไม่มากเท่าที่ จ.เชียงใหม่ แต่เมื่อพบว่ามีการทุจริตเพียงรายเดียวก็ถือว่าทุจริตแล้ว  ส่วนกรณีที่ใช้เวลาในการตรวจสอบนาน เนื่องจาก จ.ลำปาง มีการแยกคนจ่ายเงินในแต่ละอำเภอ จึงต้องลงพื้นที่ให้ครบทุกอำเภอ เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น  ขั้นตอนต่อไปคือ เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อขอตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเข้ามาเจาะลึกลงรายละเอียดในพื้นที่อีกครั้ง

ส่วนอีก 3 จังหวัดที่เหลือ คือพะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน ในต้นเดือนเมษายนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 5 จะลงพื้นที่ตามลำดับให้ครบทั้ง 8 จังหวัดที่รับผิดชอบ

สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 จำนวน 974,000 บาท  เป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 174 ราย  รายละ 2,000 บาท จัดซื้อผ้าห่มนวมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผ้า 300 ผืน ๆละ 240 บาท  เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 25 ราย รายละ 5,000 บาท  เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 150 ราย  รายละ 2,000 บาท  และเงินอุดหนุนสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จำนวน 43 ราย  รายละ 3,000 บาท
           

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1171 วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์