วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมอกควัน ลป.พุ่งทะลุเหนือ บินไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ฉีดน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม

หมอกควันลำปางพุ่งทะลุ 200 จังหวัดเดียวในประเทศ  กระทบการบินเครื่องลงจอดไม่ได้ นกแอร์ต้องบินกลับดอนเมือง และยกเลิกเที่ยวบินช่วงเช้า บางกอกแอร์ลงเชียงใหม่แทน ด้านศูนย์ ปภ.เขต 10 นำหุ่นยนต์ฉีดน้ำระยะไกลเข้าฉีดบรรเทาหมอกควันในหลายพื้นที่ ขณะที่ยังเกิดปัญหาการเผาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.61  และมียอดสูงสุดพุ่งถึง 228 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา    ส่วนวันที่ 7 มี.ค.61 ที่ผ่านมา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ 3 สถานี และสถานีที่มีค่าสูงที่สุด คือ ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 218 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ส่วนในพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สายการบินเอกชน 2 สายการบินที่ จ.ลำปาง ไม่สามารถลงจอดในช่วงเช้าได้ จึงต้องนำเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่แทน และต้องยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเช้าไป

นางนวพร มีวาสนา  ผอ.ท่ากาศยานลำปาง ได้ชี้แจงกรณีเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ว่า  เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง เกินค่ามาตรฐานตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.61  ที่ผ่านมา  และในช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค.61  ปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศ ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี หมอกควันมีความหนาแน่นมาก สายการบินพาณิชย์จึงไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานลำปางได้  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG203 เส้นทางสุวรรณภูมิ-ลำปาง  เวลาตามตารางเที่ยวบิน 09.45 น.  ได้เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และกลับมายังท่าอากาศยานลำปาง เวลา 12.37 น.  ส่วนสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8504 เส้นทางดอนเมือง-ลำปาง ได้บินกลับไปลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และยกเลิกเที่ยวบินที่ DD8505 ซึ่งเป็นเวลาบินในช่วงเช้าไป  และสามารถทำการบินได้ปกติ สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินหลัง 12.00 น.

และในวันที่ 8 มี.ค.61 ทางสายการบินนกแอร์ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัญหาหมอกควันยังคงกระทบกับการบิน ทั้งนี้ ทางศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และสำนักงาน ปภ.ลำปาง ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ของท่าอากาศยานลำปาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่ง 

ขณะเดียวกัน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้สั่งการเจ้าหน้าที่นำชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล หรือหุ่นยนต์ดับเพลิง LUF 60 เข้ามาฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปยังอากาศและฉีดพ่นไปตามต้นไม้รอบๆสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ที่บริเวณสวนสาธารณะแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าให้ลดลงไปได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำติดต่อกันมาหลายวันโดยทางศูนย์ ปภ.เขต 10 ไดนำรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ในการฉีดพ่นลออกงน้ำ ร่วมกับหน่วยงาน ท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ออกฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อเพิ่มความชุมชื่น โดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ประสบภัยหมอกควันจากไฟป่า เช่นที่ อำเภอแม่เมาะ สวนสาธารณะแม่เมาะ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ พื้นที่ตำบลสบป้าด พื้นที่ตำบลบ้านดง พื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มี หุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล ประการที่ศูนย์จำนวน 3 เครื่อง ขณะนี้ได้ไปประจำการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า คือที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว  หุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล เป็นอุปกรณ์เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการลงมาเพื่อให้ไปแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ จังหวัดทางเหนือที่ ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในขณะนี้ เพื่อบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น สำหรับหุ่นยนต์ดับเพลิง LUF 60 เป็นอุปกรณ์ไร้คนขับ บังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ไกลกว่า 300 เมตร สามารถยิงน้ำทั้งกระแสแรงและละอองน้ำได้ไกลเกือบ 100 เมตร ผลการปฏิบัติที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถช่วยลดปริมาณหมอกควันได้ดีในระดับหนึ่ง และหากดในพื้นที่ไหนที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมทาวงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะได้มีการจัด หุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล เข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนต่อไปหากได้รับการร้องขอเพราะ หุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล ยังมีประจำการในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายศูนย์ประจำการแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ

ขณะที่ในพื้นที่ จ.ลำปางยังเกิดไฟไหม้ป่าอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่า สร้างความเสียหายแก่ผืนป่านับร้อยไร่ ส่งผลทำให้กลุ่มควันโพยพุ่งขึ้นท้องฟ้าอีกครั้ง

 เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ติดคันคลองชลประทาน ท้องที่บ้านศรีดอนไชย หมู่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้ โดยภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันโพยพุ่งขึ้นมาจำนวนมากและกระจัดกระจายไปทั่วในพื้นที่หลายร้อยไร่ บางจุดเผาผลาญพื้นที่ป่าจนเสียหายโล่งเตียนไปเกือบทั้งหมด และบางจุดกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและเริ่มลุกลามออกไป เช่นเดียวกันกับอีกฝั่งของคันคลองพบว่ามีไฟไหม้ป่าหญ้าแห้งเช่นกันได้ลุกลามเป็นพื้นที่กว้าง โดยพบว่ามีรถดับเพลิงของ อบต.บ่อแฮ้ว และเทศบาลต้นธงชัย รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อเร่งดับไฟไหม้ป่าแล้ว ล่าสุดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าหญ้าแห้งยังคงเกิดขึ้นอีกหลายจุด หลายอำเภอ อย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ลงพื้นที่เพื่อทำการดับไฟที่ลุกไหม้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังปกป้องรักษาผืนป่าไว้ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปาง มีสถิติข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.61 ถึง  4 มี.ค.61 ในพื้นที่มีการเกิดจุดความร้อนสะสม (Hotspot) รวม 111 จุด มีการรับแจ้งเหตุไฟป่าและการลักลอบจุดไฟเผาอื่นๆ รวม 202 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจากการเผา รวมแล้วทั้งหมดกว่า 2,900 ไร่


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1170 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์