วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ่อเมืองลำปางพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน แนะทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานรากต้องเป็นความต้องการของชาวบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม .

วันนี้ 28 พ.ค. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย พื้นที่ บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา, บ้านผึ้งนาเกลือ หมู่ 5 ตำบลวังพร้าว และบ้านศาลาดงลาน หมู่ 1, บ้านศาลาหลวงหมู่ 6 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะพูดคุยปัญหาปากท้อง และความต้องการพัฒนาภายในหมู่บ้าน ที่มาจากความต้องการของชาวบ้านจริงๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป โดย ผวจ. ลำปาง ยังได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้าน เกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ชาวบ้านได้เสนอความต้องการเพื่อขอรับงบประมาณโครงการอะไรไปแล้วบ้าง ตลอดจนให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ว่า การเสนอโครงการ ต้องเป็นความต้องการของชาวบ้าน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆ เท่านั้น

หลังจากพูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ผวจ. ลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีเปิดถนน ของชาวบ้าน บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา, บ้านผึ้งนาเกลือหมู่ 5 ตำบลวังพร้าว และบ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง โดยถนนทั้งสามหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรืองบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ทั้งนี้ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอขอบคุณรัฐบาล ที่อนุมัติให้จังหวัดฯ ได้นำงบมาพัฒนาถนนหนทาง ให้ชาวบ้านใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1181 วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์