วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จังหวัดลำปางเดินหน้ายกระดับพืชเมืองหนาวคุณภาพ "สู่สินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานแบบครบวงจร"

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ส่งมอบต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาวคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชเมืองหนาวแบบครบวงจรและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. ที่ลานเพาะชำเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง โดย นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองปาน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีเปิด การสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง

นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กล่าวว่า ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและพัฒนาพืชเมืองหนาวแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตพืชเมืองหนาวแบบครบวงจร ทำให้ขาดโอกาสและเพื่อเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านรายได้และการรักษาทรัพยากรอย่างถูกต้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จึงได้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตพืชเมืองหนาวแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสร้างแบรนด์และส่งเสริมช่องทางการตลาดที่มีคุณภาพ ปลอดภัยบนพื้นที่สูงของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการมอบป้ายและต้นพันธุ์พืชเมืองหนาวให้แก่เกษตรกร อาทิ ต้นอะโวคาโด (พันธุ์พิงเคอร์ตัน) ต้นมะคาเดเมีย เป็นต้น พร้อมทั้งมอบวัสดุทางการเกษตรแก่ผู้แทนของหมู่บ้านใหม่พัฒนาและ หมู่บ้านป่าเหมี้ยง เพื่อนำใช้ในการพัฒนาพืชเมืองหนาวต่อไป

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งสภาพแวดล้อมลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่จากสภาพปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการผลิตและการตลาดส่งผลทำให้ขาดโอกาสในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เต็มที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง โดยหน่วยงานจากกรมวิชาการเกษตร ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการผลิตพืชเมืองหนาวแบบครบวงจร อีกทั้งแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น สังคมมีความสุข พร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหมู่บ้านท่องเที่ยว พิจารณาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และเพิ่มผลผลิตพืชเมืองหนาวให้สอดคล้องกับกลไกทางการตลาดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะกำหนดให้ "อำเภอเมืองปาน" เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาวที่สำคัญของภาคเหนือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภายใต้แผนปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1182 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์