วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝันหวานเลือกตั้ง 24 กุมภา ถามใจ “บิ๊กตู่” ถ้ายังตีกัน ไม่มีวันนั้น

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ม้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดปฏิทินวันเลือกตั้ง ซึ่งต่อมาบอกว่าเป็นเพียงตุ๊กตา คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ความจริงนั้น ชะตากรรมการเลือกตั้ง ย่อมขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า หากยังตีกัน ก็จะไม่มีการเลือกตั้ง

4 ปีผ่านมาแล้ว สังคมไทยก็ยังไร้การปรองดอง ความคิด ทัศนคติ ทางการเมืองที่มีมาก่อนหน้านั้น ก็ไม่มีฝ่ายใดเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง และตีกันต่อไป แปลว่า จะต้องให้ทุกฝ่ายสามัคคีปรองดองเป็นเนื้อเดียวกันก่อนหรือไม่ ถึงจะมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง

หรือความจริงอาจเป็นอีกแบบ คือรอให้กลุ่มสามมิตร แนวร่วมสำคัญของพรรคประชารัฐ เก็บเกี่ยวเสียงสนับสนุน ดูดนักการเมืองมารวมกันเป็นปึกแผ่น คล้ายกับเป็นพรรคทหารในอดีต เพื่อปูพรมแดงให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตีตั๋วอำนาจต่ออย่างมั่นใจหรือไม่

นี่คือการ “นำร่อง” ไปสู่พรรคทหาร  เหมือนเช่นในอดีต ที่ทหารในอำนาจ ต้องการใช้พรรคการเมืองเป็นหลังอิงเพื่อรักษาอำนาจไว้ การตั้งพรรคทหาร มิใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนที่บอกใครไม่ได้ ในอดีต พรรคทหารก็เกิดขึ้นต่างกรรม ต่างวาระ หลังการยึดอำนาจ

และก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งใหม่ ย้อนไปดูพรรคทหารในอดีต แทบไม่มีการปฏิวัติ และการจัดเลือกตั้งหลังปฏิวัติครั้งใดเลย ที่ทหารจะไม่ตั้งพรรคการเมือง หรืออย่างน้อยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งพรรคการเมือง และก็ไม่จำเป็นที่บุคคลซึ่งคาดหมายว่า จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จะต้องเปิดเผยตัว หรือรับตำแหน่งในพรรค หรือกระทั่งลงเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ได้บังคับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้ง

นับจากพรรคเสรีมนังคศิลา ฝ่ายจอมพล.ป. พิบูลสงคราม มีพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นหัวหน้า พรรคสหภูมิในฝ่ายจอมพลสฤษติ์ ธนะรัชต์  พรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร พรรคชาติประชาธิปไตย ของพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคความหวังใหม่ ของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พรรคสามัคคีธรรม ก่อตั้งโดย น.ต.ฐิติ นาครทรรพ  พรรคมาตุภูมิ ของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

ไม่เคยมีพรรคทหารพรรคใดมีความมั่นคง ยืนยาว นอกจากการตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ เพื่อรองรับอำนาจของผู้นำฝ่ายทหารในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  โดยเฉพาะพรรคสามัคคีธรรม ที่กลายเป็นฐานอำนาจของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลให้กับสังคมไทย อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสสังคมที่เรียกร้องให้มีการปฎิรูปสื่อนับจากเหตุการณ์นั้น

พรรคสามัคคีธรรม เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย มีนาคม พ.ศ. 2535 มีการรวบรวมนักการเมืองจากหลายพรรค และมีบุคคลในพรรคที่ใกล้ชิดกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. โดยมีนายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตหัวหน้าพรรครวมไทย และพรรคเอกภาพ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และ นาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคสามัคคีธรรม ได้ประกาศนโยบายของพรรคไว้ว่า "จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยถ้วนหน้า ทั้งนี้ โดยอาศัยวิธีการตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

ไม่ว่าจะอย่างไร พรรคทหาร จัดตั้งโดยทหาร หรือสนับสนุนในการจัดตั้งโดยทหาร ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในอดีต ตรงกันข้าม ในบางยุคสมัยยังทำให้เกิดบาดแผลขึ้นในสังคมไทย เช่น ในห้วงระยะเวลาที่ พรรคสามัคคีธรรมสนับสนุนให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

บทใหม่ของกลุ่มสามมิตร บทบาทใหม่ของพรรคทหารครั้งนี้ จึงเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเหลียวหลัง แลหน้าให้รอบคอบถี่ถ้วน มิฉะนั้น การถอยออกไปจากอำนาจอย่างสง่างาม ไปมีชีวิตให้คนเคารพนับถือ กราบไหว้ จะกลายเป็นวิบากกรรม ที่คนแช่งชัก หักกระดูก สาปแช่งกันทั้งหมดเหมือนที่พล.อ.สุจินดา คราประยูร เคยเผชิญมาแล้ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1193 วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์