วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ช่วงนี้ที่ไหนก็เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนึ่งในอีเวนท์สำคัญที่คนระดับท้องถิ่นเริ่มได้รับรู้ข่าวสารของโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ในเรื่องของการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน

นั่นเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ OTOP นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่เริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ มีเอกลักษณ์ แต่ผลิตเชิงปริมาณนั้นยาก การเข้าถึงตลาดได้ไม่ดีพอก็ท้อถอย ออกไปขายไกลๆก็ แบกภาระค่าเดินทางกลายเป็นทุนเกินตัว

โครงการ OTOP นวัตวิถี เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ เดินไปสู่การตลาดแบบไม่ต้องไกลตัว แต่เอาจุดขายความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนออกมา ประกาศให้โลกภายนอกรู้ และดึงดูดผู้คนภายนอกเข้าไปสัมผัส เกิดการท่องเที่ยว เกิดการซื้อขายกันโดยธรรมชาติ

เป้าหมายของ OTOP นวัตวิถี มีหลายอย่าง เช่น  1) สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เดิมๆที่คนเริ่มเบื่อ หรือแม้แต่ต่อยอดจากเดิมที่ดีอยู่แล้วก็เป็นได้ นั่นคือสร้าง OTOP หัวใจใหม่ 2) การเกิดชมชนท่องเที่ยว และการสร้างรายได้เพิ่มจาก สินค้าและบริการ 3) เกิดการสั่งซื้อและขายกันเอง ระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการในชุมชน กับผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่ เรียกว่า SMALL ORDER

และ 4) ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน OTOP BIG DATA จะถูกบรรจุลงในแอพลิเคชั่น ที่ โครงการนี้สร้างขึ้นเอาไว้รวบรวม สินค้าและบริการในชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งหมายถึงโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเป็น ชุมชน OTOP นวัตวิถีนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ จึงมีโครงการผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่ปัญหาที่น่าจับตาคือเรื่องของแนวคิดการบริหารจัดการในชุมชน หรือแม้แต่การเลือกจุดขายออกมาเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้เข้าชุมชนนั้นต้องชัด เพราะเท่าที่รู้ ดูที่เห็น หลายโครงการยังติดอยู่ในวังวนเดิม ความคิดเดิมๆ พัฒนาเดิมๆ

ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า ชาวบ้านไม่มีข้อมูลที่มาที่ไปโครงการนี้ แต่มันกระจุดตัวอยู่ที่ผู้นำชุมชน และคนในหน่วยงานพัฒนาชุมชนพื้นที่นั้นๆเป็นผู้กำหนดเสียส่วนใหญ่

วงจรเดิมก็ไม่หายไปไหน นั้นคือ ปัญหาขาดการสื่อสารกับชาวบ้านผู้ใส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางหมู่บ้านโอทอปนวัติวิถี  ว่า จากนี้การท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างไร โอกาสและรายได้มาจากไหน สุดท้าย เปิดโครงการไปแล้วชาวบ้านยังมึน ทางออก ที่เหมาะสมเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ดำเนินไปแล้ว แต่มึน ก็ต้องสร้างความเข้าใจใหม่ เปิดทางให้มีส่วนร่วมในโอกาสนั้นอย่างจริงใจ

ชาวบ้านมีกำลังใจ และร่วมทาง OTOP  นวัตวิถีจะมีพลัง

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1203 วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์