วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ความเป็นกลางไม่มีอยู่จริง จุดยืน‘ลานนาโพสต์’ในศึกเลือกตั้ง 62

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รามักจะได้ยินผู้คนพูดกันอยู่เสมอถึง “ความเป็นกลาง” ของสื่อมวลชน พวกเขาคาดหวังความเป็นกลางของสื่อมวลชน โดยเฉพาะเมื่อต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเมือง หรือรายงานข่าวเกี่ยวกับนักการเมือง แต่เราไม่เคยตั้งคำถามว่า ความเป็นกลางมีอยู่อย่างจริงแท้หรือไม่ เมื่อคนๆหนึ่งพูดถึงความเป็นกลางของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการเมือง เราอาจหลงลืมไปว่า นั่นเป็นเพราะสื่อมวลชนนำเสนอข่าวที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด ความเห็น หรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเอง  หาใช่สื่อไม่เป็นกลางไม่

ทุกคนในสังคมล้วนมีจุดยืน มีความคิดเห็น มีความพึงพอใจพรรค และนักการเมืองที่แตกต่างกัน  สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคม ก็ย่อมมีความคิดเห็น มีทัศนคติทางการเมืองเช่นเดียวกัน คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า สื่อมวลชนมีความเป็นกลางหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าสื่อมวลชนสมควรสะท้อนทัศนคติ ความคิด ความเห็นความพึงพอใจของตัวเองผ่านบทบาทหน้าที่ความเป็นสื่อหรือไม่

ลานนาโพสต์ เห็นว่า ทัศนคติเรื่อง ความเป็นกลาง ในสังคมไทย อาจยังไม่ถูกต้องมากนัก เพราะหากความเป็นกลางมาจากความคิดเชิงอัตวิสัย ซึ่งหมายถึงมุมมอง หรือความคิดเห็นของบุคคล เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ หรือความต้องการ หรืออาจหมายถึงแนวคิดส่วนบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ นั่นก็คือความไม่เป็นกลาง

ความคิดเชิงอัตวิสัยเชื่อว่า การมีอยู่ หรือความจริงของสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่กับตัวเราเองเป็นคนตัดสิน เช่น อาหารจานหนึ่ง คนหนึ่งกินบอกว่าอร่อย อีกคนหนึ่งบอกไม่อร่อย  แต่ในทางตรงกันข้าม อาหารจานเดียวกันนี้ หากชิมโดยนักชิมอาหารซึ่งได้รับการฝึกฝนมาจนเป็นอาชีพ  มีหลักการ มีเหตุผล เขาก็จะบอกได้ว่า อาหารจานนี้อร่อยหรือไม่ โดยทุกคนก็ยอมรับ

โดยนัยเดียวกัน การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับจังหวัดลำปาง เราคงมีคำถามอยู่พอสมควรว่า สื่อท้องถิ่นมีความเป็นกลางหรือไม่ ยกเว้นเป็นสื่อที่พรรคการเมืองนั้นๆเป็นคนบริหารจัดการ ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องสนับสนุน หรือให้พื้นที่เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคที่เป็นนายทุนหาเสียง

เมื่อพูดถึงประเด็นนี้ เราอาจมีความเข้าใจผิดว่า สื่อที่บริหารจัดการโดยพรรคการเมือง หรือผู้สมัครสังกัดพรรคนั้น จะให้ผลในการสร้างคะแนนนิยมได้มาก ด้วยพื้นที่และวิธีการนำเสนอที่ควบคุมได้ ซึ่งในความเป็นจริงความคิดเช่นนี้ ผิดพลาด เพราะความนิยมในตัวผู้สมัคร ความศรัทธาในพรรคการเมือง ย่อมเกิดขึ้นได้ ด้วยสื่อสาธารณะที่มีหลักการในการนำเสนอ มีข้อมูล มีเหตุผลในเชิงวิชาการ แปลว่าสื่อนั้นๆจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคกับบุคคลใดในเชิงอำนาจและผลประโยชน์เลย

บทพิสูจน์ในอดีต ระหว่างผู้สมัครและพรรคการเมืองที่หาเสียงด้วยวิธีการซื้อพื้นที่สื่อ หรือใช้สื่อของตัวเองโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ กับการสำรวจคะแนนนิยม การสำรวจความเห็น โดยตั้งคำถามคนจำนวนมาก หรือโพล ด้วยระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ โดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ หรือใช้พื้นที่สื่อที่เป็นมืออาชีพ มีวิธีในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นไปตามหลักการ สุดท้ายคือผลโพล และการนำเสนอของสื่ออาชีพที่เป็นอิสระเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะ

ถามว่า จุดยืนลานนาโพสต์ ในการเลือกตั้งลำปาง 2562 นี้เป็นเช่นใด ตอบว่าคนทำงานลานนาโพสต์ทุกคน มีความคิด มีทัศนคติ มีความพึงพอใจ และอาจตัดสินใจแล้วว่า จะเลือกผู้สมัครคนใดเป็นผู้แทนของเขา ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเคารพในความคิดเห็นของพวกเขา แต่ในการทำหน้าที่บนพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดในเครือลานนาโพสต์ เราไม่อาจนำทัศนคติ ความคิดความเห็นทางการเมืองมาปะปนกับการทำหน้าที่ ซึ่งต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ลานนาโพสต์ ไม่เชื่อในความเป็นกลาง แต่ลานนาโพสต์เชื่อมั่น และชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใด ผู้สมัครคนใดที่ทำงานเพื่อคนลำปาง เพื่อจังหวัดลำปางด้วยความจริงจังและจริงใจ อีกทั้งพิสูจน์ตัวเองมายาวนาน นั่นคือสิ่งที่สมควรต้องสนับสนุนอย่างยิ่ง เราไม่อาจเป็นกลางระหว่างขาวกับดำ  เราเป็นกลางไม่ได้ระหว่างถูกกับผิด  แต่เราทำหน้าที่โดยไม่ลำเอียงได้ ไม่มีอคติได้ และนับจากนาทีนี้เป็นต้นไป  คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้  พรรคการเมืองที่มีคุณลักษณะเช่นนี้  จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากลานนาโพสต์ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนลำปางเป็นสำคัญ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1208 วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์