วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ปู๊น...ปู๊น จุดเปลี่ยนเมือง สู่‘มิวเซียมลำปาง’

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

อึ้งเงียบไปนิดหนึ่ง...เมื่อเดินขึ้นบันไดไปถึงขั้นสองของอาคาร “มิวเซียมลำปาง” ในวันเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ เดินชมนิทรรศการจากห้อง..สู่ห้องเชื่อมร้อยด้วยเรื่องราว เล่าถึงรากฐานอารยธรรมแห่งนครลำปาง ซึ่งคนท้องถิ่น และผู้มาเยือนนครแห่งนี้ไม่ควรพลาด.. “ลำปางบ้านเรามี”

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลำปางกำลังสร้างพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554  แต่ก็ยังรอชมกันมายาวนานเกือบ10ปี กว่าจะได้เชยชม“มิวเซียมลำปาง” เกิดขึ้นภายใต้การลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง ภาคประชาชน และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆที่มีอยู่ โดยใช้พื้นที่ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเดิมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้เทศบาลนครลำปางใช้ประโยชน์ ในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นครลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เชิงการสร้างสรรค์ทางความคิดและภูมิปัญญา และถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ด้วยนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ แบบอินเตอร์แอคทีฟ(interactive) เช่นการยืนบนจุดที่ผ่านระบบเซนเซอร์ แล้วมีภาพหรือเสียงแบบมัลติมีเดียเล่าเรื่องราง สร้างบรรยากาศรูปแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนานน่าสนใจ

ความตอนหนึ่งในนิทรรศการในห้องหนึ่งว่า “1 เมษายน 2459 ขณะนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  “รถไฟขบวนแรกมาถึงนครลำปาง” พร้อมจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงลำปางไปอย่างสิ้นเชิง  ... จากเมืองการค้าทางน้ำ เป็นทางบก...เมืองทันสมัย มีรถม้าใช้ ...สู่เมืองศูนย์กลางคมนาคมทางบกของภาคเหนือ ...สู่เมืองนานาชาติ คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาลำปางมากขึ้น”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางบอกเล่าขณะเดินพาชมนิทรรศการ ไปพลางๆว่า กว่าจะมาเป็น “มิวเซียมลำปาง” เปิดให้ชมกันในวันนี้ เทศบาลนครลำปางได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากรัฐบาล ส่วนของพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดและออกแบบ โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำเสนอข้อมูล รวมแล้วจำนวน 16 ห้อง แต่ละห้องมีเนื้อหาประวัติศาสตร์ และความร่วมสมัยให้คนยุคปัจจุบันได้เข้าถึงเรื่องราวของลำปาง

ก่อสร้าง สร้างลำปาง ...จาก  500,000 ปีที่แล้ว ถึงปัจจุบัน ใครบ้าง? มีบทบาท ต่อการพัฒนาเมืองลำปาง  กลุ่มคนเหล่านั้น ทำให้เมืองลำปาง แต่ละยุคเป็นอย่างไร ?

เปิดตำนาน  อ่านลำปาง  ...ลำปางอุดมด้วยตำนาน ทั้งตำนานเมือง ย่านวัด วีรบุรุษ แต่ละตำนานล้วนมีความหมาย

ผ่อผาหาอดีต ..เล่าเรื่องฟอสซิลมนุษย์เกาะคา อายุอย่างน้อย 500,000 ปี ภาพเขียนสีและหลุมฝังศพอายุกว่า 3,000 ปี สิ่งบ่งชี้ ถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่บรรพกาล

ประตูโขง โยงรากเหง้า ...ห้องจำลองการลอดซุ่มประตูโขง วัดพระแก้วดอนเต้า ยุคสอง “เข้าสู่เขลางค์นคร” เมืองลำปางยุคทวารวดี กว่า 1,300 ปีในอดีต

สี่สหายฉายประวัติศาสตร์ ...เป็นห้องสำหรับเรื่องราวการผจญภัยของ ช้าง นาค สิงห์ อินทรี กับการย้ายจากเขลางค์นคร สู่ ลำปางยุค เวียงละกอน ภายใต้อำนาจของล้านนา พม่าและอยุธยา

แง้มป่อง ส่องเวียง ..ห้องจำลองป่อง(หน้าต่าง) อาคารสถาปัตยกรรม เรือนขนมปังขิง เล่าเรื่องการเข้าสู่ยุคที่สาม “นครลำปาง”

ไก่ขาวเล่าวันวาน ...ห้องนี้สร้าง ฐานแป้นหมุนชามไก่ เล่าเรื่อง สัญลักษณ์ของเมืองลำปาง “ไก่ขาว” และสารพัดไก่ในลำปาง

จุดเปลี่ยนเมืองลำปาง แต่ละยุค ด้วยสื่อจอภาพมิติมีเดีย

รางเหล็กฆ่าเวลา ..เล่าเรือง และสร้างบรรยากาศจำลองสถานีรถไปในยุคที่รถไฟมาถึงลำปางครั้งแรก เป็นจุดเปลี่ยน พลิกโฉม..ลำปาง จนถึงทุกวันนี้

รถม้าพาม่วน เป็นห้องจำลองนั่งชมวีดีทัศน์ เล่าเรื่องรถม้าลำปาง
วัดพม่าหน้าตาอินเตอร์..สำเนาภาพศิลปะหลากหลายในวัดพม่าที่ลำปางมาให้ชมแบบทันสมัย แบบกล่องไฟพลิกหมุนกลับได้หลายมุม

พอดีพองาม อารามลำปาง ..จำลองภูมิจักวาลตามภูมิเรื่องศาสนาวัดวาอารม 

เหลี่ยมคิด คมปัญญา  ผ่านห้องโคมล้านนา

ซับปะเสียง สำเนียงลำปาง ..ห้องนี้น่าสนใจ มีจอภาพให้คลิกเลือก ชาติพันธุ์ชาวพื้นเมืองต่างๆ เพื่อฟังเสียง สำเนียงภาษาถิ่นของชนชาติพันธุ์นั้น

ลำปางมีดี เมืองนี้ห้ามพลาด...ห้องนี้รวบรวมของดีและสถานทีท่องเที่ยวในลำปาง

เนี่ยะ..ลำปาง ห้องแสดงข้อมูลหัวข้อสุดท้าย เป็นบทสรุปทิ้งท้ายของการเยี่ยมชมให้ผู้มาเยือนมีข้อสรุปในใจว่า ..ชอบอะไรในลำปาง?
·          
อรรถรสของการเยี่ยมชมในมิวเซียมลำปาง อาจจะต้องมาหลายครั้งเพื่อสัมผัสความแตกต่าง ทั้งรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่บรรยายทั่วไป และบางครั้งอาจหยุดชม อ่านข้อมูลเสพบรรยากาศของนิทรรศการเงียบๆ หรือจะไปเป็นหมู่คณะ ก็ดีไม่น้อย

คนลำปาง คนที่มาอยู่ลำปาง หรือคนต่างถิ่นใกล้ไกล มาลำปางแล้วควรปักหมุดไปเช็คอิน ถ่ายภาพและทำความรู้จักลำปาง ที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)ได้ข้อมูลแล้วไปแอ่วสถานที่จริง เที่ยวทั้งปีก็ไม่มีเบื่อ เพราะลำปางเรามี..เรื่องดีๆให้ชื่นชม
                                                                                               

                                                                                                     เรื่อง/ภาพ : ศชากานท์ แก้วแพร่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1212 วันที่ 11 - 17 มกราคม 2562) 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์