วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

คิกออฟสายไฟใต้ดิน กฟภ.ลั่นกรกฎาเสร็จ

จำนวนผู้เขาชม blog counter

เทศบาล จับมือ กฟภ. คิกออฟโครงการสายเคเบิลใต้ดิน  เริ่มดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟแรงสูง กำหนด 6 เดือนเสร็จ ยันจะรีบดำเนินการเพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62  เทศบาลนครลำปาง นำโดยนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  ร่วมกับ นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นางรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม KICK OFF  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า หลังจากที่เทศบาลนครลำปางได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก ความยาวประมาณ 1,460 เมตร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองบริเวณเส้นทางดังกล่าวให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการนำร่องโครงการในเขตเทศบาลนครลำปาง  โดยเทศบาลนครลำปางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 81/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และได้ประชุมเริ่มงานก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินฯ ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานระบบด้านโยธา จัดซื้ออุปกรณ์ และกำหนดที่จะเริ่มดำเนินงานขุดดันท่อสายงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งการ KICK OFF ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน

ด้านนายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ กล่าวว่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม มุ่งเน้นความปลอดภัย  ปัจจุบันได้ตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสงค์จะทำโครงการสายเคเบิลใต้ดินไว้ 1,350 ล้าบาท ซึ่งไม่นับรวมโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องลุงทุนเอง 100 เปอร์เซ็นต์ อีกกว่า 7,000 ล้านบาท ในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่สามารถก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายรองรับการโหลดในอนาคตแบบเหนือดินได้

สำหรับโครงการในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ถนนบุญวาทย์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกแบบวิธีการวางท่อร้อยสาย สำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นแบบดันท่อลอด และวิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงต่ำเป็นแบบขุดเปิดผิวจราจร โดยมีแนวท่อร้อยสายระบบแรงต่ำอยู่ด้านริมฟุตบาทของทั้งสองฝั่งถนน เพื่อจ่ายไฟผ่านบ่อพักสายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ  สำหรับการก่อสร้างบ่อพักสาย ใช้วิธีการหล่อสำเร็จจากนอกพื้นที่ แล้วนำมาวางบริเวณพื้นที่ เพื่อลดระยะเวลาการขุดเปิดผิวจราจรและปิดกั้นการจราจรให้น้อยลง  ซึ่งระยะเวลาการทำงานของโครงการรวมทั้งสิ้น 360 วัน  กำหนดเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562  ในส่วนการขุดเจาะถนนนั้น จะดำเนินการจุดละ 10-15 วันจะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  นายนุกูล กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1215 วันที่ 1 - 7 กมภาพันธ์ 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์