วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง ร่วมจัดงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูนจังหวัดลำปาง”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,300 ปี เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม และเสน่ห์ของ จ.ลำปางอีกอย่างหนึ่งคืออาหารพื้นเมือง ที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ จ.ลำปางมีอยู่หลากหลายชนิด โดยมีการพัฒนารูปแบบอาหารชนิดต่างๆเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลอง อาหารจึงมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism)

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism)แสดงถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคผ่านการบริโภค ได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่แท้จริง ใช้อาหารเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ถือเป็นการพัฒนา  การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนตลอดจนการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวทางพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนการส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่นและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอบจ.ลำปางจึงร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จัดงาน เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ห้างไทวัสดุ สาขาลำปางกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมืองการแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินนักร้อง การแสดงบอลลูนเล็ก และชม ชิม ฟินกับอาหารหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคน สร้างงาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์อาหารของ จ.ลำปาง ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

จึงขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จังหวัดลำปางในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1214 วันที่ 25 - 31 มกราคม 2562)
Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. แค่คืนนี้ลองไฟก็เสียงดังรบกวนชาวบ้านมากเลยครับ ผู้จัดงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้าไปตักเตือนด้วยครับ

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์