วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการมลภาวะฝุ่นที่ดีมาก เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการบริหารจัดการดูแลปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอำพล กิตติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับและรายงานผลการวัดค่าฝุ่นละอองและมลสารต่างๆ จากกระบวนการทำเหมืองและผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนมาตรการการควบคุมค่ามลสารให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของคณะฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีการควบคุมระบบการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังรายงานผลการวัดค่าฝุ่นและมลสารต่างๆ ตลอดจนการเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ เช่น พื้นที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ลานกองถ่านเหมืองแม่เมาะ และจุดขนถ่ายเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ ที่สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตให้ได้ดีกว่าค่าที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษตลอดมา ทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้มั่นใจในมาตรฐานการดูแลเรื่องมลสาร นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ด้านนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะได้ร่วมมือกับจังหวัดลำปางและหน่วยงานต่างๆ  ในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งนอกเหนือจากการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้ว กฟผ.แม่เมาะ ยังมีการจัดเตรียมอาสาสมัครมาช่วยดับไฟ อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดับไฟ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า หรือในพื้นที่ทำกินของราษฎร อ.แม่เมาะ ด้วย

ส่วนในประเด็นค่าฝุ่น PM 2.5 ใน อ.แม่เมาะ ที่ถูกนำเสนอผ่านโซเชียลว่ามีค่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ นายประจวบ ดอนคำมูล ได้ชี้แจงว่า ทาง กฟผ.แม่เมาะ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่สามารถวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้มาหลายปีแล้ว ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ เพิ่งติดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณฝุ่นที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีค่าสะสมมาตั้งแต่ต้นปี 2561 นอกจากนั้นจากผลการวิจัยแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่ากว่า 50% ของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มีสาเหตุจากการเผาวัสดุ เศษวัชพืช และควันจากไฟป่า

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1216 วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์