วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ปลาไร้เสียง คนไร้รับผิดชอบ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ถ้าปลาในสระน้ำหน้าวัดพระแก้วฯ พูดได้ พวกมันคงร้องโอดครวญไม่ต่างไปจากมนุษย์ว่า อากาศร้อนเหลือเกิน แม้มันจะมีชีวิตแหวกว่ายอยู่ในความเย็น แต่คนที่อาบน้ำตอนนี้ คงรู้สึกไม่แตกต่างกันว่า น้ำในก๊อกที่วิ่งมาตามท่อ ก็ร้อนราวน้ำต้ม ปลาในน้ำก็เช่นกัน

แม้ว่าการตายของปลา ในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือเช่นในสระน้ำหน้าวัดพระแก้วฯ เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไป ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลม ฟ้า อากาศ โรคติดเชื้อปรสิตและแบคทีเรีย การปนเปื้อนของสารพิษ และสารอินทรีย์ แต่ฤดูกาล โดยเฉพาะในห้วงฤดูร้อน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ

ในห้วงฤดูร้อน ระดับออกซิเจนในน้ำต่ำ และหากมีการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำปิด ค่าออกซิเจนก็ต่ำลงอีก ฝูงปลานับร้อยที่ตายในสระน้ำหน้าวัด ก็อาจอธิบายได้ว่า อากาศร้อนระดับ ที่ต้องเปลี่ยนคำเรียกขานเมืองจาก “ลำปางหนาวมาก” มาเป็น “ลำปางร้อนมาก”

แต่นี่คือสาเหตุแท้จริงหรือ ?
หากอากาศร้อนผิดปกติ เป็นสาเหตุของปลาตาย แหล่งน้ำทั่วประเทศ หรือแหล่งน้ำอื่นๆในจังหวัดลำปาง ก็คงมีปลาตายลอยเต็มผืนน้ำเหมือนๆกัน และก็คงต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นไป แก้ไขอะไรไม่ได้ นอกจากกำจัดซากปลาที่ตาย ไม่ให้เน่าเหม็น ลดค่าออกซิเจนในน้ำลงอีก

แต่ความจริง การให้คุณภาพน้ำดี มีอ็อกซิเจนเพียงพอสำหรับปลา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ก็สามารถทำได้ เช่น การใช้กังหันน้ำ กังหันน้ำจะวิดน้ำบนผิวน้ำ แล้วปล่อยลงผิวน้ำ น้ำจะถูกสาดกระจายสัมผัสกับอากาศ ทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำได้

คำตอบคือ ถ้ามีกังหันน้ำ ปลาในสระหน้าวัดกระแก้วฯ ก็คงไม่ตายมากมายเช่นนี้  ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้น คือสระน้ำหน้าวัดมีกังหันน้ำ อยู่ 2 ตัว แต่ทั้งสองตัวเสีย ใช้การไม่ได้ ถูกยกนำไปซ่อมก่อนลมร้อนจะมาเยือน และยังไร้ร่องรอยจนถึงวันนี้ ไม่รู้ส่งไปซ่อมประเทศไหน

กังหันนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ เรียกว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา ถ้ามากรุงเทพ จะเห็นกังหันชัยพัฒนาติดตั้งอยู่รายรอบคูวังสวนจิตรลดา และแหล่งน้ำอื่นๆที่เป็นแหล่งน้ำปิด กังหันน้ำชัยพัฒนาเกิดจากพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้กันมาตั้งแต่ปี 2532

เพราะไม่มีกังหันน้ำที่จะช่วยให้ออกซิเจนในสระมีเพียงพอ ที่ปลาจะหายใจ สาเหตุหลักจึงมิใช่อากาศร้อน แต่มาจากความเฉื่อยชา ความไม่ใส่ใจปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน แม้กระทั่งคำตอบว่า เหตุใดการซ่อมกังหันน้ำ จึงล่าช้าไม่ทันกาล ภาพเหล่านี้จะอยู่ในใจของชาวบ้านที่ต้องลงแรงแก้ปัญหากันเอง ตามมีตามเกิด และพวกเขาอาจจะจำได้ไปถึงวันเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกเทศบาลนครลำปางครั้งใหม่

คนพูดได้ คนที่อาสามาเป็นนายกเทศมนตรี ยิ่งต้องพูดได้ ต้องอธิบายสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่า เครื่องมือที่จะใช้ดูแลแก้ไขปัญหาปลาตาย เหตุใดจึงต้องใช้เวลาซ่อมกันนานผิดปกติ แล้วนายกฯได้แสดงความกระตือรือล้นที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของชาวบ้านมากน้อยเพียงใด ไม่ถึงขนาดต้องแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ เพียงให้ความสำคัญกับคนที่เขาเลือกเรามา แสดงให้เห็นความจริงใจที่จะแก้ปัญหา เท่านี้ก็มากพอแล้ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโฑสต์ ฉบับที่ 1226 วันที่ 26 เมษยน - 2 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์