วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชมรมครูร้อง รื้อกฎกู้ ระบุไม่เป็นธรรม จี้ตอบสวัสดิการ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ชมรมพิทักษ์ครูลำปาง  กว่า 300 คน  ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ถามความชัดเจนถึงหลักเกณฑ์การกู้เงินของครู และการแก้ไขปัญหาในเรื่องสวัสดิการ  พร้อมติดตามความคืบหน้าคดีซื้อที่ดินแพง 252 ล้านบาท หลังฝ่ายจำเลยฎีกา

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุม ลานจอดรถสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานชมรมพิทักษ์ครูลำปาง  พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสหกรณ์ รวมประมาณ 300 คน  ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง  โดยมี นายสมศักดิ์ สลีวงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง นางพรสุดา วงศ์ชัชวาล  รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ได้ร่วมรับฟัง และตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมกันนี้ทางชมรมพิทักษ์ครู ได้มีการยื่นหนังสือขอรับทราบปัญหาและแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําปาง

โดยมีประเด็นข้อสงสัยอยู่ 6 ข้อด้วยกัน คือ 1.การแก้ปัญหากรณีสมาชิกสหกรณ์มีรายได้หลังหักเงินของสหกรณ์เหลือไม่ถึงร้อยละ 30  2.ปัญหาการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์มีความจำเป็นอย่างไร ต้องทำทุกคนที่เป็นหนี้หรือไม  3.การจัดให้มีเงินกู้ระยะสั้นโดยใช้เงินปันผลประกันฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไร จะขอกู้ได้เมื่อใด  4.การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินและการดำรงชีวิตทั่วไปสหกรณ์ฯ มีแนวคิดอย่างไร ในการจัดสวัสดิการ  5.การติดตามปัญหาความผิดพลาดในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา เช่น สัญญาประกันชีวิตที่ทําให้สหกรณ์ฯ เสียหายอย่างมาก มีความเป็นมาอย่างไรหาผู้รับผิดชอบได้หรือไม่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร  และ6.การติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งและวินัยราชการกับคณะกรรมการชุดที่ 56 ที่จัดซื้อที่ดินแพงเกินจริงคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ดำเนินการต่อจากที่แจ้งกับสมาชิกว่าอย่างไรบ้างมีแนวโน้มว่าจะมีผลออกมาประการใด

นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานชมรมพิทักษ์ครูลำปาง กล่าวว่า  สมาชิกต้องการความชัดเจน 6ประเด็น ที่สหกรณ์ดำเนินการแล้วว่าผลเป็นอย่างไร  ปัญหาเรื่องการกู้เงิน และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนมา ขอฝากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ช่วยเร่งดำเนินการ ตามสโลแกน แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ลดค่าใช้จ่าย ใส่ใจสมาชิก  โดยเฉพาะเรื่องการติดตามคดีจัดซื้อที่ดินของคณะกรรมการชุดที่ 56 ที่มีการซื้อที่ดินแพงเกินจริง จำนวน 252 ล้านบาท หากทราบผลขอให้แจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว

เพราะเรื่องคดีทุจริตต่างๆ ต้องการให้มีบทลงโทษอย่างสมเหตุสมผล

ซึ่งนายสมศักดิ์ สลีวงศ์ รองประธานกรรมการ และ นางพรสุดา วงศ์ชัชวาลย์ รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ได้รับหนังสือจากประธานชมรมพิทักษ์ครู พร้อมได้ชี้แจงให้สมาชิกที่เข้าร่วมหารือเป็นที่เข้าใจ  

 โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ 4 แนวทาง  คือ ลดค่าหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น 10 หุ้น  ลดเงินฝากที่ไม่เกี่ยวกับสวัสดิการ ให้หักผ่านบัญชีแบงค์กรุงไทย  และปรับโครงสร้างหนี้ โดยต้องมีคนค้ำประกัน มาเซ็นด้วยตามเงื่อนไข  ส่วนการดำเนินคดีแก่คณะผู้บริหารที่มีการซื้อขายที่ดิน252ล้านนั้น เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลว่าผลเป็นเป็นอย่างไร


 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1229 วันที่ 17  - 23 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์