วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภูงาว-หอมเขลางค์ รุกตลาดแก้ปัญหาสับปะรดล้น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นับเป็นข่าวดีที่ปี 2562 นี้ฤดูผลผลิตสับปะรดลำปางไม่ได้รับผลผกระทบล้นตลาด ส่งผลในทางบวกให้กับเกษตรกรที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ และการตลาดสับปะรดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบของสับปะรดกินผลสดที่มีรสชาติหวาน อร่อย แถมเป็นสับปะรดอินทรีย์ และ สับปะรดปลอดเคมี ซึ่งแตกต่างจากผลผลิตที่ขายเข้าโรงงานทั่วไปตามแนวทางบูรณาการเชื่อมโยง การพัฒนาไปทิศทางเดียวกันให้ยกระดับคุณภาพสับปะรดลำปางดี เด่น ดังไปไกล

ลานนา Bizweek รายงานว่า ตามที่จังหวัดลำปาง มีนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรของจังหวัดลำปางผลักดันให้ สับปะรดลำปางเป็น สินค้าการเกษตรหลักของจังหวัด 4 แนวทาง คือ  1.สับปะรดปลอดภัยแปลงใหญ่ เน้นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณที่เพียงพอต่อการขายผลสด ส่งห้าง และการส่งออกในอนาคต 2.การปลูกสับปะรด นอกฤดูกาล เพื่อสนับสนุนให้สับปะรดลำปางมีขายตลอดทั้งปี  3.พัฒนาปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ ที่ตลาดมีความต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก คือพันธุ์ MD2 ซึ่งมีคุณสมบัติ รสชาติหวานหอม  ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมมือกับ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอินทรีย์ ก็เริ่มดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดของจังหวัดลำปางเอง คือสายพันธุ์หอมเขลางค์ (LP 1) สำเร็จแล้วในปีนี้  4.การส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยการสร้างแบรนด์ หรือตราสัญลักษณ์สินค้าสับปะรดของลำปางให้เป็นที่จดจำ โดย เน้นให้ผู้ปริโภคทั่วไป นึกถึงสับปะรดลำปางที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานรสน้ำผึ้งและที่สำคัญ คือเป็นสับปะรดปลอดภัย ให้ติดตลาดว่า “สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง หวาน ปานน้ำผึ้งเพื่อผลการตลาดระยะยาว 

 

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กำลังเตรียมดำเนินการจัดทำ เกษตรแบบพันธสัญญา ( Contract Farming ) ระหว่างเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรด สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ ,สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง กับ โรงงานแปรรูปสับปะรด บริษัทเถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและแก้ไขปัญหาสับปะรดจังหวัดลำปางที่ยั่งยืน

ขณะที่ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อำเภองาว ที่ปลูกสับปะรดสายพันธุ์ขนาดเล็ก ที่สวนป้าจิตรา และลุงอาร์ต สรรพรัตน์ กวาวสนั่น สองสามีภรรยา ชาวบ้านใหม่ธานี อำเภองาว สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภองาว (Young Smart Farmer) เป็นแรงขับเคลื่อนการตลาดและการขยายผลการพัฒนา ลุยตลาดขายผลสดสับปะรด “ภูงาว” ในปีนี้อย่างจริงจัง สร้างการตื่นตัวให้กับผู้ปลูกสับปะรดรายอื่นๆในพื้นที่อำเภองาวเป็นอย่างมาก

 

ขณะที่ปฏิบัติการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง ในการผลักดันงบประมาณพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดสายพันธุ์ MD2 เห็นผลเป็นรูปธรรมในปีนี้ สอดคล้องกับ การเชื่อมโยงให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว.ว.)  เข้ามาช่วยพัฒนาการรักษายืดอายุการแปรรูปสับปะรดอีกทางหนึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว

ชาวสวนสับปะรดที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาตาม แผนงาน ลำปางโมเดลยิ้มแป้นรับเป้าหมายพัฒนาสับปะรดแบบยั่งยืน เป็นพืชเศรษฐกิจคู่เมืองลำปาง จะทำให้พื้นที่ปลูกที่มีอยู่ ราว 24,000 กว่าไร่ ซึ่งได้ผลผลิตภาพรวมทั้งหมด 60,000 กว่าตัน จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการตลาดให้ขายผลสดมากกว่า 20-30 % เปลี่ยนเส้นทางขายเข้าโรงงานเป็นขายผลสดได้ราคาดีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป  


 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1230 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์