วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คุ้ยโกงร้อยล้านสหกรณ์ครู-ตำรวจ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

สังคมไทยมักมีจินตนาการเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า เป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวเหตุการณ์ ข่าวอาชญากรรม ตี ชิง ปล้น ฆ่า ข่มขืน บอกใบ้ ให้หวย หรืออิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ มากกว่าการเสนอข่าวที่เป็นสาระ รวมทั้งมีงานวิจัยบางชิ้นที่ตั้งสมมติฐานว่า ไม่มีพื้นที่ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน หรือ Investigative Reporting ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ทัศนคติของสังคมเช่นนี้ อาจเป็นจริงบางส่วนจากภาพที่สังคมเห็น แต่สมมติฐานการทำข่าวเชิงสืบสอบสวนสวน เพื่อนำไปสู่การเปิดโปงทุจริต คอรัปชั่น มีปัจจัยหลายประการที่เป็นข้อจำกัด และอาจเข้าใจได้สำหรับการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

การเกาะติดเรื่องราวการทุจริต คอรัปชั่นในพื้นที่ นับเป็นความยากลำบากเรื่องหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่เพียงกำลังคน กำลังทุน ที่น้อยนิด หากการเสนอข่าวคอรัปชั่นในพื้นที่ที่ใครๆก็รู้จักกันหมด ก็นับเป็นความเสี่ยงในสวัสดิภาพ สูงยิ่งกว่าการทำข่าวประเภทเดียวกันในเมืองใหญ่

แต่นี่คือหน้าที่ คืออาชีวปฏิญาณ ที่คนทำสื่อจะต้องแสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจน ตรงไปตรงมา และหวังว่ากุศลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ จะปกป้องคุ้มครองการทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดในหลักการได้

ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา “ลานนาโพสต์” ได้รายงานข่าว เจาะลึก (Investigative Reporting) หลายเรื่องเช่น ข่าวทุจริตสร้างสนามกีฬา กองทุนไฟฟ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5

จากจุดเริ่มต้น “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด” จนถึง “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สหกรณ์อีกหลายแห่งที่มีบทบาทคล้ายสถาบันการเงิน รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5  สหกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งแพร่เมล็ดพันธุ์แห่งการทุจริต คอรัปชั่น ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของสมาชิก ที่ต่างก็มุ่งหวังพึ่งพาสหกรณ์เป็นหลักประกันชีวิตของพวกเขา

สำหรับปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง มีที่มาจากการที่คณะกรรมการชุดที่ 56 ได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นเงินรวม 252 ล้านบาท โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง พ.ศ.2549  และไม่ทำตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งกำหนดให้ซื้อที่ดินแปลงเดียว 15 ไร่ แต่มีการซื้อที่ดิน 2  แปลง รวมพื้นที่ได้ 14.3  ไร่ อีกทั้งยังมีลำเหมืองผ่านกลาง

นอกจากนั้นก่อนการจัดซื้อก็ไม่มีการตรวจสอบแนวเขตชี้วัด เมื่อทำสัญญาแล้วปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้หายไป 50  ตารางวา ขณะที่ที่ดินใกล้เคียง เฉลี่ยไร่ละ 53 ล้านบาทเศษ แต่ที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราคาพุ่งสูงถึงไร่ละ 16.8  ล้านบาท ต่อมาสหกรณ์จังหวัด สั่งให้ยุติการดำเนินการต่างๆในที่ดินผืนนี้ทันที

ส่วนกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร ภาค 5  เกิดจากประธานสหกรณ์ กู้เงินสหกรณ์ไปทำธุรกิจอาวุธจำนวน 47  ล้านบาทเศษ โดยมีเงื่อนงำ และไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในกำหนด จนกระทั่งสหกรณ์ไปแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอก

ทั้งสองเรื่องนี้ “ลานนาโพสต์” ได้ติดตามรายงานข่าว เจาะลึกอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่สหกรณ์ หรือส่วนต่างราคาที่ดินรวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จำเลยอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ในขณะที่คดีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5 การติดตามรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประธานสหกรณ์นำเงินทยอยคืนสหกรณ์จนเสร็จสิ้น

เห็นได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังมีบทบาทที่จำเป็นต่อโลก มีพื้นที่ในการรายงานข่าวทุจริต คอรัปชั่นซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศนี้  ด้วยความกล้าหาญเชิงจริยธรรม และความสุจริตตรงไปตรงมาเท่านั้น ที่จะทำให้คนโกงไม่มีที่ยืนในสังคมนี้ ทั้งกรณีการเสนอข่าวทุจริตสหกรณ์ครู และสหกรณ์ตำรวจภูธรภาค 5 จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้สังคมยังมองเห็นบทบาทและความสำคัญของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศนี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโฑสต์ ฉบับที่ 1237 วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์