วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มเกษตรบ้านวังหิน อ.เถิน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กลุ่มเกษตรบ้านวังหิน อ.เถิน เป็นการรวมตัวกันจากการจัดประเพณีลอยกระทงในหมู่บ้าน ซึ่งทางชุมชนได้มีการทำผักชนิดต่างๆมาประดับตกแต่งรถเพื่อส่งเข้าประกวด เมื่อคนต่างบ้านมาเห็นต่างชื่นชอบและขอซื้อผักไปรับประทาน  ชาวเกษตรกรบ้านวังหินจึงได้รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหม่ ปลูกพืชผักส่งขายให้กับทางแม่ค้า รวมทั้งออกงานต่างๆร่วมกับอำเภอและจังหวัด ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่า ผักที่สด กรอบ อร่อย ปลอดภัย ต้องเป็นผักจากกลุ่มเกษตรบ้านวังหิน

นางพิกุล กันทะ ผู้ใหญ่บ้านวังหิน  เปิดเผยว่า  การรวมตัวของกลุ่มเกษตร ได้เริ่มต้นเมื่อ ปี 2554 หมู่บ้านได้มีการจัดประกวดการจัดทำกระทง ซึ่งหมู่บ้านของเราได้มีการปลูกผักหลายประเภท จึงนำมาแต่งกระทงประกวดและได้รับรางวัล  ชาวบ้านที่มาเห็นพืชผักของเราจึงถามว่ามีผักขายไหม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นำผักมาขายส่งให้กับทางแม่ค้า  โดยผักของเราเป็นผักปลอดภัย ที่รู้กันดีในอำเภอเถินและจังหวัดลำปาง จะมีรสชาติหวานกรอบ โดยเฉพาะกะหล่ำปลี  ทำให้มีการส่งเสริมให้ปลูกทุกครัวเรือน 

โดยชาวบ้านทุกคนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทุกครัวเรือน  ให้ชาวบ้านรู้จักการประหยัดอดออม เริ่มจากการปลูกผักทานเอง เหลือก็นำมาขาย มีการออมเงิน มีสหกรณ์เครดิตยูเนียนในหมู่บ้าน ซึ่งมีหมุนเวียนอยู่ 20 กว่าล้านบาท ถือว่าชุมชนเราเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยก็ว่าได้


นางสดใส มณีวงค์  ประธานกลุ่มเกษตรบ้านวังหิน กล่าวว่า   สมาชิกในกลุ่มจะมีทั้งหมด 30 คน โดยจะปลูกผักหมุนเวียนไปเรื่อยๆ หลากหลายชนิด เช่น  ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักสลัด ผักกาดแก้ว ฯลฯ  โดยจะมีแม่ค้ามารับไปขายทุกวัน   ถ้ามีผักเหลือก็จะนำมาขายในหมู่บ้านเดียวกัน และตลาดนัด ซึ่งชาวบ้านจะรู้จักดีว่าเป็นผักมาจากบ้านวังหิน ก็จะมีคนมาซื้อต่อเนื่อง

สิบกว่าปีแล้วที่ได้ทำการปลูกผักในหมู่บ้าน และพัฒนาการทำปุ๋ยหมักกันขึ้นเอง เพื่อคำนึงถึงผู้บริโภค เราเป็นผู้ผลิตจะต้องมีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว  การดูแลกันในกลุ่มจะมีการปรึกษาหารือ และแบ่งกันไปปลูกพืชผักที่ตัวเองถนัดและนำมาแบ่งกัน  ข้อดีปลูกผักปลอดสารพิษขายก็ทำให้มีรายได้ ที่จะส่งลูกเรียนมาได้จนถึงทุกวันนี้  อีกทั้งช่วยเรื่องสุขภาพ มีความปลอดภัย ปัจจุบันคนเราได้คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นก็จะมาซื้อผักของเรา  นางสดใส กล่าว

นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรบ้านวังหิน ยังได้เข้าร่วมโครงการ Safe for Sure ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  โดยทางกลุ่มได้ส่งผักไปตรวจ และได้รับการแจ้งผลว่าเป็นผักที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างเลย คือ ผักบุ้ง และกะหล่ำปลี  ส่วนชนิดอื่นๆก็อยู่ในข่ายปลอดภัยเช่นกัน  นอกจากนั้นโดยทุกเดือนจะมีหน่วยงานเข้ามาสุ่ม  และจะมีการออกใบรับรองให้ว่าเป็นผักปลอดภัย  ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผักที่มาจากบ้านวังหินปลอดภัยอย่างแน่นอน

สอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ โทร. 095-447-2684
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์