วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

'ลำปางอะโกร' เดินเครื่องเต็มสูบ พลิกฟื้น 'แม่พริก' รับซื้อมันปลายปี
หลังจากข่าวการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดยบริษัท ลำปางอะโกร จำกัด ในเขตพื้นที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มาตั้งแต่ปี 2561ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น รายงานข่าวล่าสุดโครงการก่อสร้างรุดหน้าไปค่อนข้างมาก และหน่วยงานภายใน บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด ทั้งฝ่ายส่งเสริมการปลูก และนักวิจัยพัฒนามันสำปะหลัง ที่เกี่ยวข้องได้ออกพื้นที่ พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่พริก มาอย่างต่อเนื่อง 

บอล ถาคำฟู ที่ปรึกษา บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด เผยว่า ในระยะนี้ตนได้มีส่วนร่วมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก ในฐานะที่ปรึกษาบริษัทฯ เพื่อมีส่วนในการรับฟังข้อมูลความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เขตอำเภอแม่พริกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของโรงงาน ลำปางอะโกร ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนเองก็เคยลงทุนปลูกมันสำปะหลัง แต่ก็พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ จึงได้ชักชวนให้นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพในบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง เข้ามาลงทุนที่จังหวัดลำปางดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในลำปางสามารถขายมันสำปะหลังส่งตรงเข้าโรงงานได้ราคาดีกว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

“โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ลำปางอะโกรที่ว่านี้ มีกำลังผลิตเริ่มต้นที่ประมาณ 200 ตันต่อวัน มีความต้องการหัวมันสดเฉลี่ยวันละ 800-1,000 ตันต่อวัน รวมๆแล้วประมาณ 4 แสนตันต่อปี ในเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตก็ยังมีแผนขยายการผลิตจากเดิมขึ้นไปอีก หากมีปริมาณส่งป้อนได้มากพอ จากข้อมูลแผนการผลิตระยะยาว คาดว่าต้องการหัวมันสดสูงสุดมากถึง 3,000 ตันต่อวัน ปีหนึ่งก็มากกว่า 1 ล้านตัน ถือว่าสูงมาก นับเป็นโอกาสของเกษตรกรในลำปาง ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าไม่รู้จะทำอะไร ลงทุนปลูกมันขายเข้าโรงงานที่มีความต้องการรับซื้อแน่นอนทุกวัน ดูตัวเลขแล้ว ยังต้องการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง สูงถึง 3 แสนไร่ ซึ่งขณะนี้มีทีมนักวิจัย และฝ่ายส่งเสริมเกษตร ร่วมกับเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา และ วิจัยพัฒนา แนวทางการปลูกมันแต่ละพื้นที่ใน อ.แม่พริก ให้ได้ผลผลิตมันสูงสุดเต็มศักยภาพของการเพาะปลูกที่เหมาะสม เรียกว่า แม่พริกโมเดล เพื่อเป็นตัวอย่างการขยายพื้นที่ไปส่งเสริมในอำเภออื่นๆ ”

อย่างไรก็ตามได้ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคพืชในแปลงปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเตรียมพร้อมผลผลิตการรับซื้อมันสำปะหลังเข้าโรงงาน ในฤดูการแรกภายในปีนี้

นอกจากนี้ บอล ถาคำฟู ยังได้ก่อตั้งชมรม “ลำปางรวมใจ” เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เกษตรกร โดยเริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับแรก โดยทางชมรมได้มีแนวร่วมในกลุ่มเพื่อนธุรกิจ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ้าน ให้มีอาชีพต่อเนื่องจากปลูกมันสำปะหลังเป็นโครงการต่อไป เช่น การนำวัสดุเหลือจากกากมัน ทำปุ๋ยอินทรีย์ และ อาหารปลา  ไปพร้อมๆกับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาปลอดภัยได้คุณภาพขายในอุตสาหกรรมอาหาร ไปจนถึงการนำของเหลือจากมันสำปะหลัง ไปเลี้ยงวัว ซึ่งทางชมรมมีแนวทางจะส่งเสริมสนับสนุน การเลี้ยงโคขุนให้ได้เนื้อวากิลคุณภาพดีจากลำปาง ไปสู่อุตสาหกรรมเนื้อโคขุน เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเบื้องต้น อยู่ระหว่างวางแผนงานให้เป็นรูปธรรม โดยเชื่อว่าชาวบ้านที่ไม่ได้ปลูกมันสำปะหลัง ก็ยังมีช่องทางอาชีพอื่นๆ ที่เชื่อมโยงผลประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้ในอนาคต

ขณะนี้โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว กว่า 60 % คาดว่าจะแล้วเสร็จและรับซื้อมันได้ภายในปลายปี 2562 นี้ ภายในพื้นโรงงานมีลานจอดพักรถขนาดใหญ่ มีระบบจัดคิวรถส่งหัวมันเข้าโรงงาน ที่มีตาชั่งระบบดิจิทัล ชั่งตวงวัดตามาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีลานเทรองรับหัวมันจากรถของเกษตรกร ซึ่งระบบการซื้อขายมันหน้าโรงงานเป็นระบบเงินสด สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรด้วยราคาประกันที่เป็นธรรม

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1238 วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์