วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เร็ว รัว รั่ว “ประยุทธ์” สะดุดขา ถวายสัตย์ไม่ครบ บริหารไม่ได้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

บุคลิกลักษณะลนลาน พูดเร็ว พูดรัว ฟังไม่ได้ศัพท์ และไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะความสามารถในการสื่อสารก็นับเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หลังจากที่เขานำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฎิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 161 บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฎิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเร็ว พูดรัว ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ ได้ตกบรรทัดสุดท้าย “ทั้งจะรักษาไว้และปฎิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ซึ่งการอ่านข้อความไม่ครบถ้วน ก็อาจแปลว่า ยังไม่มีการปฎิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ การบริหารราชการแผ่นดินจากนั้น จึงเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันกับกิจกรรม หรือบุคคลใดๆทั้งสิ้น

ความเป็นจริง คนโดยทั่วไปก็ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องพิธีการ ถวายสัตย์ปฏิญาณมากนัก ไม่มีใครคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นขึ้นมา หากนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ไม่อภิปรายชี้ความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี โดยที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่เชี่ยวชาญกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน เพิกเฉย ไม่ทักท้วง และให้เหตุผลปัดสวะว่า เรื่องผ่านไปแล้ว จบแล้ว ในอดีตก็เคยมีรัฐบาลที่ถวายสัตย์ไม่ครบเช่นเดียวกัน

ความโลเล ไร้จุดยืนของนายวิษณุ เครืองาม ที่มักตีความเข้าข้างตัวเอง และใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับนายกรัฐมนตรี ถูกจับเท็จได้ โดย หนังสือ “หลังม่านการเมือง” เขียนโดยนายวิษณุ เครืองาม พิมพ์เมื่อปี 2554 โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้อ้างอิงข้อความที่นายวิษณุ เขียนเรื่องการถวายสัตย์ไว้ว่า

“จะผิดไม่ได้ ท่านนายกฯชวนจะไม่อ่าน แต่ใช้วิธีจำเอา ส่วนนายกฯท่านอื่นๆ จะใช้วิธีอ่านทีละวรรค ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิมพ์ลงบัตรแข็ง ซึ่งดูปลอดภัยกว่าการจำ เพราะจะไม่ผิดพลาด ขืนท่องจำผิดๆ ถูกๆ ตกคำว่า “และ” คำว่า “หรือ” ไปสักตัวก็อาจต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าได้ถวายสัตย์ครบถ้วนหรือยัง จะยุ่งเปล่าๆ”

อ่านข้อเขียนนายวิษณุ เครืองาม แล้ว หากรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีนายวิษณุ เครืองาม ร่วมคณะรัฐมนตรีอยู่ด้วย เขาคงไม่ลังเลว่า การอ่านคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

และหากพิจารณาในแง่หลักการกฎหมายทั่วไป การถวายสัตย์ปฎิญาณ นับเป็น “เงื่อนไขบังคับก่อน” แปลว่า จะต้องถวายสัตย์ปฎิญาณให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก่อน รัฐมนตรีจึงสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้

เช่นนั้น ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะให้คลุมเครือ หรือเพียงบอกว่าเรื่องผ่านไปแล้ว จบแล้ว หาได้ไม่ ถ้อยคำ คำพูดที่ขาดความระมัดระวังของบุคคลที่เป็นผู้นำของประเทศนี้ ไม่ใช่เรื่องเด็กเล่น จะต้องถวายสัตย์ใหม่ หรือดำเนินการอย่างไรให้ชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ เพราะประเทศนี้ต้องยึดหลักนิติรัฐ มิใช่ประยุทธ์รัฐ


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1241 วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์