วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

อ่างเก็บน้ำแม่จาง 1 ใน7 แหล่งน้ำเฝ้าระวัง ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะยัน ยังรับได้อีก 20 ล้าน ลบ.ม.

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากสถานการณ์พายุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีความจุ 102.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ กฟผ. แม่เมาะ ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนใช้ในระบบชลประทานของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา จ.ลำปาง  โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งเตือน 7 แหล่งน้ำขนาดใหญ่เฝ้าระวังน้ำมาก ซึ่ง 1 ใน 7 แห่ง มีเขื่อนแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมอยู่ด้วย  น้ำอยู่ในระดับสีแดง ปัจจุบันเกินเส้นควบคุมตอนบนสูงสุด

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อ่างเก็บน้ำแม่จาง พบว่าปัจจุบันมีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 81 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับปริมาณกักเก็บปกติที่ 102.10 ล้านลูกบาศก์เมตร   ขณะนี้ประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง จำนวน 3 บาน ที่ระดับความสูง 10 ม. ยังคงปิดกักเก็บน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำให้คงที่ แต่ยังให้การระบายน้ำ ออกช่องทางระบายของตัวอ่าง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ การเกษตรกรรม และเพื่อการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ ทุกวัน

นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแม่จาง พร้อมด้วยทีมวิศวกร นายช่างการโยธา ที่ควบคุมอ่างเก็บน้ำแม่จาง ของ กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า หลังจากการลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดของ กฟผ.แม่เมาะ  พบว่าระดับน้ำในอ่าง ในปีนี้เพิ่มมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปีที่น้ำแล้ง น้ำฝนจะเข้ามาแค่ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปีนี้เข้ามามากถึง 68 ล้านลูกบาศก์เมตร  ถือว่ามีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี เพราะต้องใช้ในการร่วมผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และส่งให้ชุมชนต่างๆเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ซึ่งระดับน้ำขนาดนี้ยังถือว่าปกติ เพราะทางอ่างเก็บน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้อีก กว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์การรายงานสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา หากน้ำในอ่างเพิ่มปริมาณมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการอ่างทันที เพื่อร่วมกันจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน

สำหรับการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำจาง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพฝายและชุมชน ตลอดเส้นทางลำน้ำไปจนถึง อ.เกาะคา ซึ่งจะมีการระบายน้ำออกให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละเดือนจะส่งให้กับชุมชนอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำแม่จาง มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Dam Safety) ตามมาตรฐานสากล โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังกรณีเกิดน้ำหลากหรือแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมาตรการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย และตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทุก 2 ปี
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์