วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

คนแม่ทะต้าน 'ปูน' ปักธง เหมืองลิกไนต์ เกือบพันไร่หวั่นกระทบ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ปูนซิเมนต์ลำปางเล็งเปิดเหมืองลิกไนต์ อ.แม่ทะ  ยื่นขอประทานบัตร 4 ใบ เนื้อที่กว่า 9 ร้อยไร่  ล่าสุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน แต่ยังมีชาวบ้านไม่เอาด้วย เกรงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในชุมชน และไม่ได้จ่ายภาษีท้องที่เพราะจดทะเบียนที่แจ้ห่ม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ประเภทที่ 3 ในโครงการเหมืองแร่ถ่านหินของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด จำนวน 4 คำขอประทานบัตร ในพื้นที่ ม.6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นที่ ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

จากข้อมูลทราบว่า พื้นที่คำขอประทานบัตรทั้ง 4 แปลงนั้น อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) รอบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ในทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ บริเวณตอนเหนือติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กอง มีลำห้วยเล็กๆไหลจากเทือกเขาด้านตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ส่วนในบริเวณพื้นที่คำขอประทานบัตรไม่มีลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปีไหลผ่าน แต่ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มีลำห้วยไพรอยู่ในพื้นที่คำขอ 7 / 2561  และ ห้วยมหาวรรณอยู่ทิศตะวันออก และ ห้วยแม่กอง อยู่ทางทิศเหนือ 

โดยโครงการดังกล่าว เป็นของ บริษัทปูนซิเมนต์(ลำปาง)จำกัด  ซึ่งได้มีการยื่นขอประทานบัตรจำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย คำขอประทานบัตรที่ 7/2561 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30543 เนื้อที่ 290-1-65 ไร่  คำขอฯที่ 8/2561 หมายเลขฯ 30542 เนื้อที่ 298-3-15 ไร่, คำขอฯที่ 9/2561 หมายเลขฯ 30544 เนื้อที่ 267 – 0 – 40 ไร่ และ คำขอฯที่ 10/2561 หมายเลขฯ 30545 เนื้อที่ 102 – 0 – 81 ไร่ รวมพื้นที่ประทานบัตรทำเหมือนแร่ถ่านหินกว่า 900 ไร่  เพื่อทำเหมืองแร่ลิกไนต์ ส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการผลิตปูนซิเมนต์ของโรงงาน และส่วนหนึ่งจะมีการขนส่งปิดมิดชิดในการนำไปส่งแหล่งรับซื้อภายนอก

จากรายงานเบื้องต้น ทราบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ได้มีการคัดค้านในเรื่องดังกล่าว เพียงแต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อาจเกิดฝุ่นละออง การตกค้างของสารเคมีในการทำเหมือง  เสียง  การใช้เส้นทางการขนส่ง   แหล่งน้ำสาธารณูปโภคและใช้ในการเกษตรกรรม อาจเกิดการปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านและการหมดอายุของอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากการสะสมตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างในการทำเหมืองไหลเข้าสู่อ่าง ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ รวมถึงการจ่ายภาษี ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จดทะเบียนที่ อ.แจ้ห่ม  แต่ในพื้นที่จะได้รับค่าภาคหลวงแร่ ร้อยละ 20

อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1245 วันที่ 20 กันยายน - 3 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์