วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับรางวัลกินรีทอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดเยี่ยม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62  นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Kinnari Gold Award)ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (Thailand tourism Awards 2019) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  จัดขึ้นที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน ในงานนี้ มีผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี ทั้งระดับยอดเยี่ยม(Kinnari Gold Award) และระดับดีเด่น รวมทั้งหมด 88 รางวัล  โดยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวในการประกวดครั้งนี้ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awads ) หรือกินรีทอง ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีถ้ำเลสเตโกดอน จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น

 

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรีกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยใช้สัญลักษณ์ กินรีเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  โดยจะมีการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี  โดยปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 12  ทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

 

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 มี 3 ประเภทรางวัลหลัก และ  12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วย ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) 6 สาขา, ประเภท Accommodation (ที่พักนักท่องเที่ยว) 4 สาขา และประเภท Health and Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ) 2 สาขา โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinnari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85 - 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขาและรางวัล Kinnari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75 -84.99% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold สามครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์