วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำปางนำร่องปลูกกัญชาถูกกฏหมาย

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

สภาเกษตรลำปาง จับมือประสาน 5 หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ร่วมกันเปิดปฐมฤกษ์ปลูกกัญชานำร่องอย่างถูกกฎหมาย

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันโรค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ร่วมกันเปิดพื้นที่เฉพาะ ทำพิธีปลูกพืชกัญชานำร่องอย่างถูกกฎหมายเป็นปฐมฤกษ์แรกของประเทศ ณ ศูนย์เพาะปลูกและผลิตกัญชาสด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์เพาะปลูกและผลิตกัญชาสดของจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ โดยมีนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา เป็นตัวแทนในนามเจ้าของพื้นที่ นำทีมคณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 5 หน่วยงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งจากหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงตัวแทนสมาชิกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมจำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์เพาะปลูกและผลิตกัญชาสด พร้อมกับร่วมกันเป็นสักขีพยานทำพิธีปลูกพืชกัญชานำร่องอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า การปลูกพืชกัญชาดังกล่าว ถือเป็นความคืบหน้าไปอีกขั้นในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดลำปางได้ดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกก่อนจังหวัดอื่นๆ ในอีก 3 ภูมิภาค คือ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี และกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดลำปางได้กำหนดใช้พื้นที่ทำการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา เป็นสถานที่ใช้ในการเพาะปลูกและผลิตกัญชาสด อย่างไรก็ตามในส่วนนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับ "กัญชา" แล้วยังถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งการปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ของศูนย์เพาะปลูกและผลิตกัญชาสด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาแห่งนี้เท่านั้น โดยชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเพาะปลูก หรือมีไว้ครอบครองเองได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมาย

 

ด้าน นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การปลูกพืชกัญชาเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีแนวทางในการดำเนินงานที่จะขยายพันธุ์พืชกัญชาสายพันธุ์ไทยให้มีแหล่งเพาะปลูกกระจายไปทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือได้กำหนดใช้พื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตกัญชาสด และขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก็ได้เดินหน้าเริ่มทำการเพาะปลูกพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยแล้ว อยู่บนพื้นที่กว่า 4.5 ไร่ ภายในสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม โดยจะเป็นการปลูกพืชกัญชาในลักษณะแบบออร์แกนิคทั้งหมด แบ่งเป็นการปลูกอยู่ในบริเวณพื้นที่ปิด แบบในโรงเรือน 0.5 ไร่ จำนวน 800 ต้น และจะเป็นการปลูกนอกบริเวณโรงเรือน 1,200 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาวิจัยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชกัญชา ที่จะบ่งบอกได้ว่ากัญชาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะแต่ในโรงเรือน โดยหลังจากการปลูกครั้งนี้ผลผลิตใบกัญชาสดที่ได้ทั้งหมด ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้นำส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อจะได้นำไปศึกษาวิจัยผลิตสารสกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไปShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์