วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เผยรายชื่อผู้สมัคร “กกต.ประจำ อบจ.ลำปาง”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รายงานข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยถึงการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักปลัดฯ (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดลำปาง หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำปางมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต นั้น

หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครดังกล่าว ปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 9คน ดังนี้

1. นายสมโภชน์ หอมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตปลัดอำเภอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. ร.ท.ดิเรกธรรมวิยา ข้าราชการบำนาญอดีตนายทหารธุรการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง
3.นายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุด
4.นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่ากลาง จังหวัดลำปาง
5.นายสมเกียรติ ตันตระกูล ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
6.พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
7.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำปาง
8.นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
9.นายธีรวัฒน์ สินธุบุญข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์