วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลานนาโพสต์คว้ารางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "บ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูน" เป็นรางวัลที่ 6 ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 ที่ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่างๆ
โดยในปีนี้ ลานนาโพสต์ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสื่ออื่นๆ ประกอบด้วย 4 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าว “หยุดนักการเมือง ฮุบทรัพยากรฯ ชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัว” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว “คนบ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูนใหญ่ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 3. ข่าว “ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ 4.ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้านเหมืองปูนใหญ่ ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล
นอกจากนั้นในงานได้มีการมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ “บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล
สำหรับผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปะงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล
ถือว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรางวัลที่ 6  รวมกับรางวัลข่าวอื่นๆ ทั้งหมดเป็นรางวัลที่ 14 แล้ว 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์