วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

จังหวัดลำปาง เปิดโรงครัวทำอาหารกลางวัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จิตอาสาวช่วยปรุงอาหาร ก่อนส่งต่อทีมฟู้ดแพนด้าจัดส่งถึงบ้านทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 11.00 น. ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
"จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19"  พร้อมด้วยนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์  นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จำนวน 300 ชุด


          โดยในแต่ละวันจะเริ่มประกอบอาหารเวลา 07.00 น. บรรจุอาหารเวลา 10.30 น. และจัดส่ง
อาหารโดยทีมงานไรเดอร์จากฟู้ดแพนด้าลำปาง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 ราย และแจกจ่ายอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปที่เดือดร้อน ณ เทศบาลนครลำปาง จำนวน 50 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 ราย ต่อวัน
เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่อง
ของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด ในการนี้ได้จัดเตรียมสถานที่จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เบื้องต้นกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามโครงการระยะแรก ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 63 ถึงวันที่  26พฤษภาคม 63


ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ "จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19" ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณกว่า 3 แสนบาท จากหน่วยงานทั้งราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงต่างๆจำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งคาดว่าอาจจะต่อเวลาช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 30 วันไปได้อีกเรื่อยๆ
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ในเขตเทศบาลนครลำปาง สามารถแจ้งมายังเทศบาลนครลำปางได้ แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของ โดยจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม คัดกรองกลุ่มเสียง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์