วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าลำปาง เผยการนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ในการควบคุมการเข้าออกป่า รวมไปถึง นำเทคโนโลยีทีทันสมัย มาตรวจสอบการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ขอบคุณกำลังทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันปี 2563 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาๆ อย่างเห็นชัดเจน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมไปถึง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมจังหวัดตาก อีก 1 จังหวัด พบว่าในปีนี้ในพื้นที่ต่างๆ ได้เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน จิตอาสาต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ ต่างให้ความร่วมมือในการ ที่จะป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ส่วนน้อยที่ลักลอบกระทำผิดเผาป่า ล่าสัตว์ป่า ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดห้ามเข้าป่าเข้าไปเผาป่าล่าสัตว์ จนทำให้เกิดไฟป่าในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศมาหลายวัน โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและอื่นๆตามมา

 
ในส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดลำปาง และส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการ ต่างๆมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นมาทั้งรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาป่า หญ้าแห้ง ทั้งการนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ และประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเผาป่าหรือเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเหตุอันควรจำนวน 33 ป่า ครอบคลุม 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันจังหวัดลำปาง หากผู้ไดไม่ปฏิบัติตามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ลงประกาศ ณ.วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 และ การบังคับใช้กฎหมาย 60 วันห้ามเผา โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จังหวัดลำปาง ห้ามประชาชนเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด และตามประกาศจังหวัดลำปางห้ามมิให้บุคคลใดเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วัน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

นอกจากนี้ ยังมีการประสานและสนับสนุนกำลังจากทองทัพทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมไปถึงนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับโดรน ระบบดาวเทียวที่ดึงมาใช้ถึง 3 ดวง เพื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดความร้อน จนระบุที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าไปควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน ดับไฟทางอากาศโดยกรม ปภ.ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า  2 ลำมาร่วมช่วยเหลือในการดับไฟป่าในจังหวัดลำปาง ทองทัพบกสนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าและบินสำรวจพื้นที่เสี่ยง กองทัพอากาศสนับสนุนการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์งดเผาในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า และจากความร่วมมือทกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง จนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาๆ และจะครบกำหนดมาตรการห้ามเผา 60 วัน ในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ ยังคงนำมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ และเผาป่า มาบังคับใช้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเผาป่าหญ้าแห้งกระจายตัวออกไปหลังครบกำหนด 60 วันห้ามเผาShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์