วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยชลประทาน ทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้วท้ายน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่17 เมษายน 63 เวลา 18.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการเปิดการดำเนินการระบายน้ำต้นทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังในช่วงภัยแล้ง โดยได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม ในพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเป็นการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ซึ่งมีกำหนดการปล่อยน้ำในระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2563 จำนวนปริมาณน้ำที่ระบาย จำนวนทั้งสิ้น 10 - 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ปล่อยปริมาณน้ำ 30 -40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 2.5 ล้าน - 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกร รวมถึงประชาชน ห้ามสูบน้ำในระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว (ยกเว้นกรณีน้ำเพื่อการประปา) จนกว่าจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามวลน้ำถึงปลายทาง คือ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก และจะมีการประกาศว่าให้สามารถสูบน้ำได้ต่อไป  ในส่วนของอาคารบังคับน้ำระหว่างเส้นทางให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่มีการก่อสร้าง/ทำการประมง /กิจการด้านปศุสัตว์ ออกจากแม่น้ำวัง  และกรณีฝายยางของเทศบาลนครลำปาง ให้ทำการลดระดับฝายยางลงอยู่ในระดับต่ำสุด  โดยจะสามารถเพิ่มระดับเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ ในวันที่ 21 เมษายน เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวัง ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เแก่ประชาชน เพื่อให้การระบายน้ำต้นทุนครั้งดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วทั้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง

ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์