วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน เข้มป้องกันไข้เลือดออก

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อสารระบบสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นทีปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมทั้ง อสม.ทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วม

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1ขอความร่วมมือประชาชน กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ กรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล พี่น้อง อสม.และ ทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก  หลังจากจังหวัดลำปางพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วย จำนวน 354 ราย อัตราป่วย 48.0 ต่อแสนประชากร และ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คาดว่าเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 จังหวัดลำปางจะพบ ผู้ป่วยสูงที่สุดในรอบปี และถ้าการควบคุมโรคของเราล่าช้า อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

นายแพทย์ธงชัย  กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ พบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมือง และเขตชนบท ซึ่งตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะจำนวนมาก ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกบางราย อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการระบาดของโรค ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงไข้เลือดออกด้วยความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่ามีภาชนะเล็กๆ ที่ทิ้งไว้รอบๆ บ้าน เช่น กระป๋องน้ำ ถังขยะจากถังสี ล้อยางรถยนต์ ภาชนะเหล่านี้มีน้ำขังและมีลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก หากไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด ก็ไม่สามารถหยุดการระบาดของโรคได้ การที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก ใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลกำกับน้ำประชาชน จิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสายในที่สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถานโรงเรียน และสถานที่ราชการ ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยควบคุมการระบาดได้ดีมาก

“พี่น้อง อสม.เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ขอแรงทุกท่านใน จังหวัดลำปาง ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสัปดาห์ละ 2 วันอย่างต่อเนื่อง ค้นหาผู้ที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก เพื่อนำเข้าสู่การรักษาโดยเร็ว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค โดยการเก็บบ้านให้สะอาด เก็บขยะ เก็บน้ำให้ มิดชิด เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือ โรคชิกุนกุนยา และโรคไข้ซิกา” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์