วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 75.737 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.37

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดลำปาง วันที่ 30 ก.ค.63  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 492.635 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 106.327 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 21.58 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 75.737 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.37 ของความจุรวมกันทั้งหมดโดยแยกเป็น
เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 28.294 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 26.64 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 24.744 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.30
เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 31.259 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 25.059 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 14.72
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 29 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 158.024 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 29.372 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 15.292 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9.68
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 103 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 58.103 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 17.403 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.95 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 10.642 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.32

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์