วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง จัดงานประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ "ผัก สด โสด"

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีจุดเริ่มต้นจากภาคการเกษตรเป็นกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยกระดับเป็นมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ถึงมือผู้บริโภค โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการนำผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภค และยังสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน มั่นคง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับเกียรติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, จารุกิตติ์ หงษ์วิเศษ ประธานโอทอป เทรดเดอร์ จังหวัดลำปาง, พิเชษฐ์  อาจสามารถ หัวหน้ากลุ่มงานรากฐานสนเทศการพัฒนาชุมชน, นัฏยา  สมฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและ ประจักษ์จิตร สายนที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดงาน โดยมีกิตติ เผดิมผล ผู้จัดการการตลาดสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง ให้การต้อนรับภายในงานพบกับสินค้าเกษตรทั้งผักผลไม้สด สินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมมากมายตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563  ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์