วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มจร.ลำปาง จัดพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา ในกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง  พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ร่วมกับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส  ได้เปิดกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม สุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดนิทรรศการเครือข่ายบวร เพื่อลดเค็ม มัน หวาน ห่างไกลโรคติดต่อ รวมทั้งการถวายเทียนพรรษาแก่วัด มอบป้ายเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน 11 วัด 2 หมู่บ้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ปฏิญาณตน งดสุรา บุหรี่ตลอดชีวิต งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษากิจกรรม ในช่วงวันที่ 6 ก.ค.63 ถึงวันที่ 1ต.ค.63 นี้

จากนั้นได้ร่วมกันทำพิธีฌาปนกิจเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และให้ประชาชนได้ใช้โอกาสช่วงวันเข้าพรรษาร่วมกันลด ละ เลิก สิ่งมึนเมา และอบายมุข  เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์