วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พิธีถวาย ”ตุงค่าคิง สืบชะตา พ้นภัยโควิด”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นที่ทราบดีว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโรคร้าย "โควิด-19" ส่งผลให้หลายกิจกรรมที่สำคัญๆ ถูกยกเลิกไปบ้าง และถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดก็มีไม่น้อย

มาถึงวันนี้ สถานการณ์ดังกล่าวค่อยๆ ยกระดับเป็นไปในแนวทางดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ "วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร" ต้องการส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงกำหนดจัดพิธีถวายและทาน ตุงค่าคิง สืบชะตา พ้นภัยโควิด เพื่อเข้าสู่ร่มพระพุทธศาสนาผ่านองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย อานิสงค์ยิ่งใหญ่อิ่มบุญ อายุยืนยาว ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมถวายทานตุงค่าคิง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมทีจะมีการถวายทานตุงค่าคิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พิธีถวายทานดังกล่าวจึงยังไม่ได้มีการจัดขึ้น  ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ ทางวัดจึงได้กำหนดจัดพิธีถวาย ตุงค่าคิง สืบชะตา พ้นภัยโควิด ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ภายใต้การจัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบชะตาและมอบถวายตนเองเชิงสัญลักษณ์ ในพิธีถวายและทานตุงค่าคิง สืบชะตา พ้นภัยโควิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดคัดกรองโรคสำหรับผู้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 18.30 น. บริเวณลานพระบรมธาตุ เวลา  19.00 น. เริ่มเข้าสู่พิธีการ  ไหว้พระรับศีล  พระสงฆ์สวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมพิธี สูมาครัวทาน  กล่าวทวายทานตุงค่าคิง แด่พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ถวายปัจจัย ไทยทาน แด่พระสงฆ์ในพิธี จำนวน 9 รูป พระสงฆ์ให้พร  เป็นเสร็จพิธี กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับ ตุงค่าคิง นั้น เป็นตุงที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับคน ตุงมีความหมายคล้ายกับธง ที่จะต้องยกสูงขึ้น ค่าคิงมีความหมายคือมีขนาดเท่าตัวบุคคลที่จะถวายทาน ตุงค่าคิงใช้สำหรับการสืบชะตาและมอบถวายตนเองเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเข้าสู่ในร่มพระพุทธศาสนาผ่านองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย อานิสงค์ของการถวายเชื่อว่าผู้ถวายจะได้บุญ มีอายุยืนยาว ทั้งยังได้ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตุงดังกล่าวจัดทำโดยกลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผู้สนใจสามารถบูชาตุงค่าคิงถวายได้ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร บูชาตุงละ 199 บาท ถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้

กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง
ททท.สำนักงานลำปาง...ข้อมูล/ภาพShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์