วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

กรมชลประทาน พาชาวบ้านดูอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ต้นแบบสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่งาว” ชี้แจงโครงการยันได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมนำสื่อมวลชนร่วมติดตามการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

               เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2  ผอ.โครงการชลประทานลำปาง  คณะผู้ศึกษา สื่อมวลชน  ลงพื้นที่บ้านแม่หยวก ต.บ้านร้อง  อ.งาว จ.ลำปาง  เพื่อติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว ที่บริเวณหุบ ต.บ้านร้อง  อ.งาว เมื่อปี พ.ศ.2537  ซึ่งทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2557 ราษฎร 5 ตำบล ประกอบด้วย  ต.บ้านร้อง ต.ปงเตา ต.นาแก  ต.หลวงเหนือ และ ต.หลวงใต้ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และต้องการให้พิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา กรมชลประทานจึงได้พิจารณาดำเนินการในลักษณะของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่บ้านข่อย หมู่4 และบ้านท่าเจริญ หมู่ 9 ต.บ้านร้อง มีความสูงเขื่อน 44 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 826.64 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 15.7 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รับประโยชน์ตลอด 2 ฝั่งของลำน้ำงาว ประมาณ 8,477 ไร่ ค่าก่อสร้างประมาณ 433 ล้านบาท
          ปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน C ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง จังหวัดลำปาง

          โดยในการลงพื้นที่ ได้มีชาวบ้านข่อย หมู่ 4 และบ้านท่าเจริญ หมู่ 9 เข้าร่วมรับฟัง โดยชาวบ้านยังคงกังวลในเรื่องของพื้นที่ว่าหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวแล้ว จะได้รับผลกระทบในเรื่องการการถูกน้ำท่วมในหมู่บ้านที่เหนือขึ้นไป ซึ่งในตอนแรกชาวบ้านบางกลุ่มได้มีการคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าว แต่ทางกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน จึงได้ตกลงให้ดำเนินการต่อไปได้ 

          จากนั้น ทางคณะได้นำชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ไปดูงานที่อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2  ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2562  ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.บ้านอ้อน อ.งาว  เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จ จะเป็นพื้นที่สวยงาม สามารถผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคต และยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้  ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน2  เป็นทํานบดิน กว้าง 9 ม. ยาว 431 ม. สู ง 38.70 ม. ความจุเก็บกัก : 19.10 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ฤดูฝน 10,000 ไร่ ฤดูแล้ ง 2,000 ไร่ ต.บ้านโป่ง ต.บ้านอ้อน  และ ต.หลวงใต้ รวม 11 หมู่บ้าน

          นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้มาลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อน ซึ่งได้มีการยื่นฎีกาตั้งแต่ปี 2537 ผ่านมา 26 ปี แล้ว เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้ได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และหน้าฝนบางทีก็มีน้ำท่วม  นอกจากนี้พื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ทำให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำงาวจึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ

          ขณะนี้ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และกำหนดรายละเอียดของโครงการ รวมถึงอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าศึกษาในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จ เมษายน ปี 2564 จากนั้นจะมีการออกแบบและก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566   และจะสร้างผลประโยชน์ให้พื้นที่ อ.งาว ในด้านการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์