วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ณ ทัณฑสถานทั่วประเทศ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั่นโคก ขุดหนอง ท่านา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหา ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในส่วนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เรือนจำ และต่างจังหวัด 129เรือนจำ รวมทั้งสิ้น 137 เรือนจำทั่วประเทศ

สำหรับที่ จ.ลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นผู้แทนพระองค์  มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางลำปาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง จำนวน 219 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง ชายไทย 193 คน ผู้ต้องขังชายต่างชาติ 3 คน ผู้ต้องขังหญิงไทย 23 คน และผู้ต้องขังชายไทยทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง จำนวน 380  คน รวมทั้งสิ้น 599 คน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์