วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมมือโรงพยาบาลแม่เมาะตรวจค่าสารปรอทและสารหนูในกลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 หมู่บ้าน ผลไม่พบค่าเกินมาตรฐาน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนของ กฟผ.แม่เมาะ สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห่วงกังวลไม่น้อยไปกว่าการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อมคือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7* ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ได้กำหนดให้ กฟผ.แม่เมาะ ต้องดำเนินการตรวจวัดสารปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะให้กับประชาชน

โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กองการแพทย์แม่เมาะได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะเข้าตรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านท่าสี ต.บ้านดง หมู่บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ และหมู่บ้านสบป้าด ต.สบป้าด รวมทั้งสิ้น 858 คน และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมที่ หมู่บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่บ้านบ้านดง และหมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง จำนวน 196 คน

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานในการประชุมรายงานและมอบผลการตรวจวัดประจำปี 2563 แก่สาธารณสุข อ.แม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ ผู้นำชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ซึ่งผลการตรวจวัดค่าสารปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะในกลุ่มประชาชนตัวอย่างปี 2563 ไม่พบค่าสารปรอทและสารหนูเกินค่าอ้างอิง

ทั้งนี้ กองการแพทย์แม่เมาะได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะดำเนินการตรวจค่าสารปรอทและสารหนูในกลุ่มประชาชนตัวอย่างปีละ 1 ครั้งในระยะ 3 ปีแรกของระยะดำเนินการของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2562 โดยผลการตรวจวัดยังไม่พบค่าสารปรอทในเลือดและสารหนูในปัสสาวะในกลุ่มประชาชนตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามหากพบกลุ่มที่มีค่าผิดปกติจะมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง 5 ปีต่อครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่มีสารพิษดังกล่าวปนเปื้อนออกมาจนเป็นอันตรายต่อชุมชนโดยรอบ

*โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP-1) ปัจจุบันใช้ชื่อเป็น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 (MM-T1)

 #ตรวจค่าสารปรอท

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์