วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2564 ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง ด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายเพิ่มพล เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าร่วมพิธีฯ


จังหวัดลำปาง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาสด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง โดยมูลนิธิ พอ.สว.จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง


สืบเนื่องจากเรือนจำเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และมีประชากรที่ต้องการการรักษาพยาบาลจำนวนมากเช่นเดียวกับสังคมภายนอก จากข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแล จำนวนทั้งสิ้น 358,693 คน และในส่วนเรือนจำกลางลำปางมีผู้ต้องขังอยู่ภายในเรือนจำ จำนวน 2,262 คน ซึ่งผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้อย่างปกติ ในวันนี้เรือนจำกลางลำปาง ได้นำผู้ต้องขังชาย-หญิง เข้ารับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 250 คน ดังนี้ ด้านทันตกรรม ชาย 30 คน หญิง 20 คน , คัดกรองโรคทั่วไป ชาย 80 คน , ตรวจมะเร็งเต้านม หญิง 20 คน , ฉีดวัคซีนโรคหัด ชาย 30 คน หญิง 20 คน , คัดกรองโรคเบาหวานความดัน ชาย 30 คน หญิง 20 คน

 ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์