วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายช่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเติมฝันเด็กรุ่นใหม่ด้วยหัวใจจิตอาสา ส่งต่อความรู้ไฟฟ้าสู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นคำที่เรามักได้ยินอยู่บ่อยครั้งเพราะทุกคนย่อมเคยผ่านชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจากองค์ประกอบหลากหลาย ทั้งการเรียน การฝึกฝน และประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบเสมอมา หนึ่งในนั้นคือโครงการ “ไฟฟ้าความรู้สู่เยาวชน” ของกลุ่มฅนรักไฟ กองจิตอาสาฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้แก่ นายพิทักษ์ ปาคำมา, นายพิพัฒน์ สิริวรเมธีกุล, นายบรรจง กระจ่างยุทธ, นายสมศักดิ์ ปิมปา, นายสุทธิพงศ์ สุวรรณภพ, นายสุทธิพงษ์ บัวเจริญ และนางสาวอรรถพร ทะปะละ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายพิทักษ์  ปาคำมา วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้แทนกลุ่มเล่าว่า  “คาบเรียนที่เราไปสอนจะเป็นวิชาชุมนุมสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ เด็กที่มาเรียนก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจเรื่องไฟฟ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อยากมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีทักษะในการแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ นอกจากการให้ความรู้อย่างครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือความปลอดภัย เพราะเวลาเด็กไปปฏิบัติเองที่บ้านจะสามารถทำเองได้อย่างถูกวิธีไม่ได้รับอันตราย อีกทั้งเวลาลงพื้นที่สอนสิ่งที่สังเกตได้ชัดที่สุดคือแววตาเป็นประกายของน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าทำให้ผู้สอนอย่างเราได้รับความสุขตามไปด้วย อีกทั้งยังได้มีสัมพันธไมตรีอันดีกับเด็กและคนในชุมชนแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุความตั้งใจในการทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้ว”Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์