วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

รองผู้ว่าราชการลำปาง นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจ ในการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนจำนวนมาก


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นายวิต ปัญญาคม นายอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดที่มีประชาชนมาใช้บริการกันจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรันพาซาลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง ตลาดอัศวิน เทศบาลนครลำปาง เพื่อให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจ ในการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19  ในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนจำนวนมาก  อาจจะเป็นแหล่งที่ก่อเหตุเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาอีก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการตั้งจุดตรวจจุดคักรอง จุดการให้บริหารต่างๆว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำปางได้มีคำสั่งประกาศและมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดลำปางอย่างเข้มงวดก่อน โดยจังหวัดลำปางอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ภายในจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้อัตราการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดลำปางคงที่และลดลง อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้และวงจำกัด และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ไม่ให้มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีก จังหวัดลำปางจึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนดไปแล้วอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (18 จังหวัด) ตามที่ ศบค. กำหนด  เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค พร้อมทั้งลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE "ลำปางชนะ" และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติดามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด เว้นแต่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็ม หรือมีหลักฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี PCR และปรากฏผลเป็นลบจากโรงพยาบาลของรัฐและผลไม่เกิน 3 วัน หรือได้รายงานตัวการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และได้พบบุคลากรทางการแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามต้องประเมินตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที ขณะที่ สถานกานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 123 คน อาการโดยรวมทั้งหมดยังปกติและอยู่ในห้วงการรักษาและพบว่าแม้จะมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากเหมือนตอนแรกที่พบวันหลักสิบล่าสุดพบผู้ป่วยเหลือหลักหน่วยแล้ว ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นตามลำดับหากทุกคนให้ความร่วมมือกันในการคุมเข้มการแพร่ระรดบาดไวรัสโควิด-19
 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์