วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด แต่ยังให้กักตัวต่อเนื่องก่อนตรวจรอบ 2

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 59 ราย ที่ประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 53 คน และครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 6 คน นั้น "ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19" ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ยังต้องกักกันตัวเอง (Home Quarantine) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ทันที ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้เปิดศูนย์พักคอย ณ อาคารถิ่นเทเวศน์ บ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ เพื่อรองรับการกักกันตัวเองของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงบางส่วนที่ไม่สามารถกักตัวในที่พักอาศัยของตนเองได้ ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ในวันที่ 2 กันยายนนี้

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์